[:th]CrCF Logo[:]
คดีปีนรั้วรัฐสภา

เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องคดี “ปีนรั้วรัฐสภา” คัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2550

Share

เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องคดีคัดค้านการออกกฎหมาย ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหตุเกิดปี พ.ศ. 2550

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนายการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาล ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ขณะเกิดเหตุสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังประชุมพิจารณากฎหมายต่างๆ อยู่ภายในอาคารรัฐสภา จำเลยทั้งสิบ ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรม ต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสิบกับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหลายร้อยคนมารวมกลุ่มกันบริเวณถนนอู่ทองใน หน้าอาคารรัฐสภา โดยเป็นการมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [4.75 MB]