[:th]CrCF Logo[:]
การสังหารเด็กนักเรียนในสถานการณ์ความขัดแย้ง

แถลงการณ์ การสังหารเด็กนักเรียนในสถานการณ์ความขัดแย้ง

Share

เผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

แถลงการณ์ การสังหารเด็กนักเรียนในสถานการณ์ความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เกิดเหตุกรณีการที่นักเรียนชายจำนวนสองคน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคน และบาดเจ็บหนึ่งคน บนถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ขณะขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านพักในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ขณะนี้อาการของนักเรียนชายคนหนึ่งยังคงสาหัสรอการรักษาพยาบาลเพื่อให้รอดชีวิต เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ ผู้หญิงและต่อเด็ก เยาวชนในห้วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้สร้างให้เกิดความหวาดกลัวและความสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อครอบครัว ครู เพื่อนนักเรียน ชุมชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาและไม่แต่เพียงเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ แต่หมายรวมถึงสังคมไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และกลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีความสูญเสียของครอบครัวผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ มูลนิธิฯ ขอยืนยันว่า การสังหารเด็ก เยาวชน ผู้บริสุทธิ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธเป็นการกระทำไร้มนุษยธรรม เป็นการกระทำต้องห้ามไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม การสังหารต่อพลเรือนที่ไม่ใช่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธเป็นการกระทำที่ขัดหลักศีลธรรม หลักกฎหมายภายในและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มิอาจยอมรับได้

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธที่ยืดเยื้อยาวนานต้องนำหลักการกฎหมายมนุษยธรรมมาบังคับใช้ด้วย ดังนี้คือหลักการคุ้มครองเด็กในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีความสำคัญโดยระบุว่าเด็กต้องได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 4 (Geneva Convention ฉบับที่สาม) เด็กต้องได้รับการเคารพและต้องไม่ได้รับการปฏิบัติใดใดที่จะเป็นการทำร้ายร่างกาย คู่สงครามจะต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กตามความต้องการของเขา อีกทั้งในมาตรา 77 (art. 77- พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1) ห้ามไม่ให้มีการใช้ทหารเด็กและให้มีส่วนร่วมในการโจมตี ทหารเด็กต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดี เป็นต้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจขอเรียกร้องทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ยั่วยุและอาจเสริมส่งให้มีการใช้ความรุนแรงโต้ตอบกันในกลุ่มฝ่ายต่างๆ ที่มีกองกำลังติดอาวุธ โดยอาศัยสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารที่อาจทำให้เข้าใจว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกำลังโต้ตอบอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสร้างให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มและทำลายความน่าเชื่อถือในความพยายามแก้ไขปัญหาทั้งจากหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่ต้องการสร้างบรรยากาศการเจรจาสันติภาพ (สันติสุข)ให้บังเกิดขึ้น การดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ นำความจริงให้ปรากฏ และนำคนกระทำความผิดมาลงโทษอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ข่าวสารที่ถูกต้องว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ลอยนวล ด้วยการยึดมั่นต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอย่างเคร่งคัดเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายและสังคมไทยในภาพรวม

ติดต่อ เพิ่มเติม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 02-6934939

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation
111 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ​
โทร : 02-6934939, 02-6934831 โทรสาร: 02-2753954
111 Soi Sitthichon Suthisarnwinichai Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok Thailand
10310 Tel: 02-6934939, 02-6934831 Fax: 02-2753954