คำพิพากษาคดี อานดี้ ศาลจังหวัดพระโขนง คดีอาญา หมายเขจดำที่ อ๒๐๕๑-๕๗ แดง อ๔๗๕๑-๕๗IMG_20141029_0027_

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๐๕๑/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗๕๑/๒๕๕๗ ระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด โจทก์ร่วม นายอานดรูู โจนาธาน ฮอลล์ จำเลย