กรณีโนนดินแดง รายงานกสม.F00083 extract from Full report

25570707-091451.jpg