[:th]CrCF Logo[:]
UNHR

แถลงการณ์ร่วม จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน UN ประเทศไทยกำลังเสี่ยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

Share

วันที่ 13 มิถุนายน 2557

แถลงการณ์ร่วมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยกำลังเสี่ยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของยูเอ็นกังวลเรื่องการควบคุมตัวไม่ชอบและการจำกัดสิทธิอย่างเข็มงวด

กรุงเจนีวา วันที่ 13 มิถุนายน ” ความมั่นคงและการปรองดองจะทำได้ยากมากหากประเทศไทยละเลยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้” คณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ กล่าว โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในขณะนี้กำลังฟื้นฟูหลักการประชาธิปไตยแต่ได้ยกเว้นมาตรการต่างๆ ที่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

“ในขณะที่มีวิกฤตทางการเมืองและความไม่สงบเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมและเคารพหลักนิติธรรม” ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวย้ำ

“การจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นมากมายตั้งแต่ทหารเข้าปกครองประเทศและรัฐธรรมนุญถูกยกเลิกไป เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง มีรายงานว่ามีบุคคลหลายรายถูกควบคุมตัวโดยพลการและมีการจำกัดสิทธิการแสดงออกทางความคิดเห็น การรวมกลุ่ม และการชุมนุมอย่างสงบอย่างไม่อาจยอมรับได้”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้บุคคลมารายงานตัวไปแล้วทั้งสิ้น 440 คนที่ค่ายทหารซึ่งหมายรวมถึงผู้นำทางการเมือง นักวิชาการ นักข่าว นักกิจกรรม หลายคนยังคงอยู่ในการควบคุมตัวโดยญาติและทนายสามารถเยี่ยมได้ และบางคนไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เลย อีกทั้งถูกควบคุมตัวในสถานที่ลับไม่เปิดเผย และอาจเสี่ยงต่อการถูกทรมานหรือปฏิบัติอย่างโหดร้าย

“การห้ามวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ปกครองประเทศในทางสาธารณะรวมทั้งการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนส่งผลในทางลบ เข่น การห้ามรวมกลุ่มชุมนุมเกิน 5 คน การห้ามไม่ให้มีกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชน” พวกเขากล่าวเพิ่มเติม

“การฟืื้นฟูพื้นที่ในการสานเสวนาทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เกิดหนทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองและผ่าทางตันทางการเมือง”

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการใช้กฎอัยการศึกและยึดครองประเทศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

เรายังคงพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมการพูดคุยสานเสวนากับเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองประเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวสรุปในตอนท้าย

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม

(*) The experts: Mr. Mads Andenas, Chair-rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention; the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances; Mr. Frank La Rue, Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression; Mr. Maina Kiai, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and Mr. Juan E. Méndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14696&LangID=E