[:th]CrCF Logo[:]

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ คำแถลงเกี่ยวกับประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 26

Share

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 26

เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์

การเเถลงด้วยวาจา ตามวาระการประชุมที่ 2: สถานการณ์ล่าสุดจากข้าหลวงใหญ่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งสหประชาชาติ

เนวี พิไลย ข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

รัฐประหารโดยทหารในประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในประเด็นการระงับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่เป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชน การคุมตัวคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาลก่อน เเละนักกิจกรรม ดิฉันขอให้เจ้าหน้าที่ทหารเคารพค่านิยมประชาธิปไตย เเละพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

ผู้เเทนประเทศกรีซ ในนามของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปมีความกังวลร่วมกับท่านข้าหลวงใหญ่ฯ เรื่องพัฒนาการในประเทศไทย ประเทศไทยต้องคืนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องและรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน โดยการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เเละขอเรียกร้องให้ผู้นำทหารปล่อยตัวทุกคนที่ถูกคุมขัง ด้วยเหตุผลทางการเมืองและยุติการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่จะใช้ความยับยั้งชั่งใจสูงสุด เคารพสิทธิมนุษยชนและรักษาเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ผู้เเทนสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรมีความห่วงใยว่าสภาพเเวดล้อมประชาธิปไตยในประเทศไทยกำลังที่เสื่อมทรามลง จึงขอเรียกร้องให้นำการปกครองระบอบประชาธิปไตยกลับมาโดยเร่งด่วน ผ่านการเลือกตั้งที่เปิดกว้าง โปร่งใส สอดคล้อง กับความประสงค์ของประชาชนไทยและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อีกทั้งขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ละเว้นการใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้สหประชาชาติติดตามสถานการณ์นี้ต่อไป

ผู้เเทนประเทศมอนเตเนโกร
ในกรณีประเทศไทยคณะผู้แทนประเทศมอนเตเนโกรติดตามการพัฒนาทางการเมืองมาโดยตลอด ด้วยความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ และยินดีที่มีการประกาศเเผนที่นำไปสู่​​การเลือกตั้งทั่วไป และการกลับมาของระบอบประชาธิปไตยในเร็ววัน

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์มีความวิตกกังวลต่อการรัฐประหารในประเทศไทยเเละผลกระทบจากรัฐประหารเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการจับกุมคุมขังสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใหญ่ นักวิชาการ เเละนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพลการ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตก ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว เเละประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอย้ำเตือนว่า สิทธิมนุษยชนเเละเสรีภาพขั้นพื้นฐานบางประการ เป็นสิทธิเเละเสรีภาพที่ไม่สามารถสามารถระงับโดยชั่วคราวได้ เเม้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
26th Session of the UN Human Rights Council
Geneva, Switzerland

Oral Statements under agenda item 2: Updates by the High Commissioner

High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay
I am also disturbed by the military coup in Thailand, including suspension of constitutional guarantees of human rights and detention of former government members and political activists. I urge the military authorities to respect democratic values and the country’s human rights obligations.

Greece on behalf of EU
The EU shares your concerns regarding developments in Thailand. Thailand must urgently restore the legitimate democratic process and the Constitution, through credible and inclusive elections. We urge the military leadership to free all those who have been detained for political reasons and to remove censorship. We call on all parties to exercise the utmost restraint. Respect for human rights and fundamental freedoms must be upheld.

UK
The UK is concerned at the deterioration of the democratic environment in Thailand. We call for a swift return to democracy through open and transparent elections, consistent with the will of the Thai people and international human rights law. We urge all sides to refrain from violence and call on the UN to continue to monitor the situation.

Montenegro
Turning to Thailand, my delegation has been following political developments there with concern and welcomes the roadmap announced leading to the holding of general elections and the return of democracy soon.

Switzerland
Comme vous, la Suisse est préoccupé par le coup d’Etat militaire en Thaïlande et ses conséquence : en particulier les déténtions arbitraires de membres des principaux partis politiques, d’académiques, et des défénseurs de droits de l’homme, sont inquiétantes. Les personnes arbitrairement déténues doivent etre liberées ; la Suisse rappelle que certains droits de l’homme et liberté fondamentales sont indérogables, même après que l’état d’urgence a été déclaré. (My unofficial translation : Like you, Switzerland is concerned by the military coup in Thailand and its consequences: in particular the arbitrary detentions of the members of the main political parties, academics, and HRDs are worrying. Persons arbitrarily detained must be released; Switzerland recalls that certain human rights and fundamental freedoms are non-derogable, even once a state of emergency has been declared.)

TAG

RELATED ARTICLES