[:th]CrCF Logo[:]
ยื่นหนังสือ กอ.รมน.

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ยื่นหนังสือสร้างความเข้าใจ ในการทำงานของมูลนิธิ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Share

เผยแพร่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ใบแจ้งข่าว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 นส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือจากประธานมูลนิธิฯ ถึงแม่ทัพภาคที่ 4 เรื่องการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงานสิทธิมนุษยชน สำเนาถึงผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากมีข่าวปรากฎว่า เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ความว่ามูลนิธิผสานวัฒนธรรมบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง และกล่าวให้ร้ายเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีการซ้อมทรมานนายอาดิล สาแม

อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้รับคำร้องเรียนจากญาติของนายอาดิล สาแม และมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่อาจเชื่อได้ว่านาย อาดล สาแมถูกทำร้ายในขณะถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกขอให้ท่านในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 ให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาจดหมายเปิดผนึก (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและระแวงสงสัยต่อเจตนาในการทำงานช่วยเหลือประชาชนด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

“มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอยืนยันว่าตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ บางคนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม” และได้ดำเนินการโดยกรรมการของมูลนิธิกำกับดูแลนโยบายและการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ” สมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิฯ ระบุในจดหมาย เพิ่มเติมว่า “ขอเรียนมายังท่านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันว่าเจตนาในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯ ก็เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางของผู้ที่เข้าใจว่าตนเองหรือญาติพี่น้องถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สามารถแสวงหาความเป็นธรรมและการปกป้องคุ้มครองจากหน่วยงานของซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน โดยมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [676.48 KB]