[:th]CrCF Logo[:]

ILAW ชวนสนทนากับอดีตคนห้องกรงตัวจริงเสียงจริง ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกหลังกำแพงสูง 17may 2014:16:00-20:00

Share

iLaw ร่วมกับ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชวนมานั่งคุยสบายๆ ในบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน

“คุยกับคนห้องกรง & ประกาศรางวัลประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่”

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00-20.00 น.

ห้อง LA.107-108 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ILAW

ชมนิทรรศการรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่ภายใต้แนวคิด “นักโทษก็เป็นคน”

สนทนากับอดีตคนห้องกรงตัวจริงเสียงจริง ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกหลังกำแพงสูง

และร่วมงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่ ที่เหมาะกับชีวิตคนห้องกรงและเคารพความเป็นมนุษย์

กำหนดการ

16.00-16.30 น. ลงทะเบียน ฉายตัวอย่างหนังนักโทษน่าดู

16.30-18.30 น. คุยกับคนห้องกรง “เรื่องเล่าชาวคุก : ประสบการณ์ตรงจากอดีตนักโทษ”

ร่วมเสวนาโดย อดีตผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

อดีตผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง

อดีตผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวหลักสี่

18.30-19.30 น. วงเสวนา “ชุดนักโทษ กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

เสวนาโดย กรรมการตัดสินรางวัลการประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่
อ.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล อดีตผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

19.30-20.00 น. ประกาศผลการประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่

TAG

RELATED ARTICLES