[:th]CrCF Logo[:]

จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีนายอาดิล สาแม ได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับกุมและควบคุมตัว

Share

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เรียน แม่ทัพภาคที่ 4
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีนายอาดิล สาแม ได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับกุมและควบคุมตัว
สําเนาเรียน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิ่งที่แนบมาด้วย ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลยะลา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากําไร ดําเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนายอาดุล สาแม ได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับกุมและควบคุมตัว โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 12.30 น. มีเจ้าหน้าที่ ทหารประมาณหลายสิบนาย มาปิดล้อมและตรวจค้น บ้านชาวบ้านในหมู่ที่ 4 ตําบลท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 4 หลัง โดยให้นายอาดิล สาแม เป็นผู้นําตรวจค้น

เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจค้น บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนายอาดีล สาแม พบ โทรศัพท์มือถือไม่มีซิมการ์ด เมื่อสอบถามนายอาดิล สาแม แจ้งว่าเป็นโทรศัพท์ของตน ซึ่งแม่ห้ามไม่ให้ใช้ โทรศัพท์ จึงถอดซิมการ์ดออก เจ้าหน้าที่ได้ทําร้ายร่างกายนายอาดิล สาแม เมื่อมารดาเห็นนายอาดีล สาแม นอนสลบและน้ําลายออกจากปาก จึงขอให้นําตัวนายอาดิล สาแม ไปรักษาที่โรงพยาบาล โดย มารดาให้ญาติโทรศัพท์ติดต่อรถกู้ภัยให้มารับนายอาดิล สาแม ไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

เมื่อนายอาดิล สาแม ได้รับการรักษาพยาบาล และมีความเห็นว่า กล้ามเนื้อบริเวณลิ้นปี่อักเสบ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย) ต่อมาเมื่อนายอาดุล สาแม รู้สึกตัว เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวไปที่ สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา เพื่อบันทึกประจําวัน และเจ้าหน้าที่ทหารได้นําตัวไปที่ควบคุมตัวไว้ที่หน่วย เฉพาะกิจทหารพราน ที่ 41 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (ค่ายวังพญา) โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 มารดานายอาดิล สาแม ได้ไปเยี่ยมและเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าได้นําตัวนายอาดิล สาแม ไปโรงพยาบาล หาดใหญ่ ทําให้มารดาของนายอาดุล สาแม มีความห่วงกังวลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ นายอาดิล สาแม เป็นอย่างยิ่ง

นายอาดิล สาแม เคยเป็นผู้เสียหายในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดทหารบกปัตตานีฟองเจ้าหน้าที่ ทหารเป็นคดีอาญาข้อหาทําร้ายร่างกาย โดยในขณะนั้นมีอายุเพียง 14 ปี ซึ่งคดีดังกล่าวศาลจังหวัด ทหารบกปัตตานีได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ในคดีหมายเลขดําที่ 11 ก./2553 โดยจําเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทําผิดจริง จึงพิพากษาลงโทษจําคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงให้ รอลงอาญา 2 ปี แต่บังคับโทษปรับ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงขอร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วนตลอดจนนําตัวนายอาดิล สาแม ไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ อีกทั้ง ขอให้ตรวจสอบเหตุแห่งการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกว่ามีเหตุจําเป็นต้องควบคุมตัวแค่ไหนเพียงใด หากไม่มีเหตุจําเป็นในการควบคุมตัวขอให้ปล่อยตัวนายอาดิล สาแม โดยทันที เนื่องจาก แม้กฎอัยการศึก จะให้อํานาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ต้องมีหมายของศาล แต่ก็ต้อง เป็นไปด้วยความจําเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการทําร้ายร่างกายในระหว่างการจับกุมและควบคุมตัวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานที่ประเทศไทยเป็นภาคี จักต้องมีการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดด้วย เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่นายอาดิด สาแม และครอบครัว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ) ผู้อํานวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ประสานงานติดต่อ
นางสาวภาวิณี ชุมศรี
083-1896598

แถลงการณ์ของทางกอรมน วันที่ 8 พค. 2557
หน้าที่ 1
isoc press release 1
หน้าที่ 2
isoc press release 2

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [256.96 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [117.54 KB]

เอกสารแนบ ใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2557

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [775.67 KB]

เอกสารแนบภาษาอังกฤษ medical certificate

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]