[:th]CrCF Logo[:]
กรุงเจนีวา องค์การสหประชาชาติ

เอ็นจีโอร่วมชี้แจ้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานวันที่ 29 เมย. ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Share

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2557

ใบแจ้งข่าว เอ็นจีโอร่วมชี้แจ้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานวันที่ 29 เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และร่วมสังเกตการณ์การทบทวนรายงานระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับทางยูเอ็นวันที่ 30เมษายนถึง 1 พฤษภาคม ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศไทย นส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ นส. นูรอัยนี อุมา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมรวมทั้งผู้แทนองค์กรประชาสังคมจากประเทศไทยจำนวนหนึ่งจะร่วมชี้แจ้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานวันที่ 29 เมษายน และร่วมสังเกตการณ์การทบทวนรายงานระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับทางยูเอ็นวันที่ 30เมษายนถึง 1 พฤษภาคม ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดยก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม,กลุ่มด้วยใจ จ. สงขลา, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ จชต., เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี,มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และมีองค์กรที่สนับสนุนการจัดทำรายงานและการจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯได้แก่ เครือข่ายแรงงานแม่โขง, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เชียงใหม่, สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังคนไร้รัฐ, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน, ศูนย์ปฎิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 ทางคณะกรรมการฯ ยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมชี้แจงข้อเท็จจริงโดยตรงในวันที่ 29 เมษายน ทั้งนี้การพิจารณารายงานของประเทศไทยดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดตามวันเวลาณ นครเจนีวาทาง Webcast ที่ http://www.treatybodywebcast.org/treaty-body-webcast-ii/

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 92 กรณีโดยการสัมภาษณ์จากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งศึกษาจากจำนวนกว่า 300 กรณีสัมภาษณ์จากญาติที่มาร้องเรียนกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดทำเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ 44 หน้า นำเสนอเป็นจำนวน 8 บท และมีเอกสารแนบทั้งสิ้นจำนวน 91 หน้า เป็นกรณีศึกษาทั้งสิ้น 92 กรณีและเป็นตารางผลกระทบทางด้านจิตใจจากการทรมาน และแบบการสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน โดยสามารถ ดาวน์โหลดฉบับเต็มภาษาอังกฤษได้ที่ http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/THA/INT_CAT_NGO_THA_17098_E.pdf และสามารถ ดาวน์โหลดภาษาไทยฉบับย่อได้ที่ https://crcfthailand.org/wp-content/uploads/2014/04/shadow-report-on-catthai-summary1.doc

นางสาวนูรอัยนี อุมา ผู้ช่วยทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความที่เดินทางมาร่วมนำเสนอรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรมการฯ กล่าวว่า “การนำเสนอรายงานในครั้งนี้สำคัญมาก เพราะเราประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินมาเกือบ 10 ปีแล้ว เราต้องการจะบอกยูเอ็นว่าผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายพิเศษถูกควบคุมตัวโดยพลการ ถูกซ้อมทรมานและปฏิบัติอย่างไร้ศักดิ์ศรีมาโดยตลอดเป็นเรื่องจริงและหลายกรณีมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน แต่รัฐไทยไม่เคยยอมรับและไม่สืบสวนสอบสวนอีกทั้งยังปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง ไม่เคยนำคนผิดกรณีทรมานมาลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายได้แม้แต่คนเดียว”

ในวันที่คณะกรรมาการทบทวนรายงานประเทศไทยดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาและถ่ายทอดสด (Live Webcast) โดยผู้แทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่องค์กรสหประชาชาติสำนักงาน UNESCAP กรุงเทพเวลา14.30-18.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่

Live Web-caste, Review of Thailand by the United Nations Committee Against Torture: 30april 14:30-18:00

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทางอีเมล์ Crcf.justice@gmail.com

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
http://crcfthailand.org/2014/02/22/cat-committee-reviews-thailand-report-on-torture-on-30-april-1-may-2014-thai-version/