[:th]CrCF Logo[:]

25 เม.ย. 57 กรรมการสิทธิฯเรียกกองทัพเรือแจง กรณีภูเก็ตหวาน

Share

เผยแพร่ 24 เมษายน 2557

ใบแจ้งข่าว

25 เม.ย. 57 กรรมการสิทธิฯเรียกกองทัพเรือแจง กรณีภูเก็ตหวาน

พรุ่งนี้ (25 เมษายน 2557) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีที่ “ภูเก็ตหวาน” ถูกกองทัพเรือดำเนินคดี ฐานหมิ่นประมาทและละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตามที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายอลัน มอริสัน และนางสาวชุติมา สีดาเสถียร ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวภูเก็ตหวาน (WWW.PHUKETWAN.COM) ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีละเมิดสิทธิการนำเสนอข่าวโดยใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นั้น

ล่าสุด ในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้บรรจุวาระการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ในการประชุมวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยได้เชิญผู้แทนกองทัพเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมฟังการชี้แจงดังกล่าว แต่ผู้ถูกร้องไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีวาระการประชุมตรวจสอบเรื่องการหายตัวไปของ “นายบิลลี่” ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

นางสาวชุติมา สีดาเสถียร 089 472 5117

นายพนม บุตะเขียว 085 468 1555

ดูรายละเอียดคดีนี้เพิ่มเติมได้ที่

http://phuketwan.com/tourism/phuket-journalists-face-court-april-says-prosecutor-20042/

หรือ freedom.ilaw.or.th/case/554

TAG

RELATED ARTICLES