[:th]CrCF Logo[:]
ปัตตานีฟอรั่ม

ปัตตานีฟอรั่ม: การนำเสนอและวิพากษ์รายงานพิเศษ “เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรอง สู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี”

Share

เรียนเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนา ปาตานีฟอรั่ม เรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนา การนำเสนอและวิพากษ์รายงานพิเศษ ” เส้นทางหยุดเลือด : การต่อรอง สู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี ” วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี

นำเสนอโดย ดอนปาทาน และร่วมวิพากษ์โดย
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี(CSCD)
สุไฮมี ดูละสะ (PERMAS)

ดำเนินรายการโดย เอกรินทร์ ต่วนศิริ

RELATED ARTICLES