[:th]CrCF Logo[:]
ศิริพร ศรีชัย

แถลงการณ์ประณามความรุนแรงต่อครูผู้หญิง อ.มายอ จ. ปัตตานี

Share

แถลงการณ์ประณามความรุนแรงต่อผู้หญิง วันที่ 15 มีนาคม 2557

สืบเนื่องจากเหตุฆ่า และเผานางสาวศิริพร ศรีชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตะบิงตีงี ตั้งอยู่หมู่ 3 ต.ลุโบยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ขณะนี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมต่อเนื่องเป็นรายที่ 3 ในปี 2557 แล้ว ในเบื้องต้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัวคุณครูศิริพร ศรีชัย และเราในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงขอประณามการกระทำนี้ต่อ

1) ฝ่ายผู้กระทำความรุนแรง
ในเบื้องต้นเราไม่สามารถระบุผู้กระทำได้ จึงขอสื่อสารผ่านแถลงการณ์ว่า การกระทำของท่านบรรลุผลในแง่ของการสร้างความหวาดกลัว ข่มขวัญ ข่มขู่ต่อประชาชน กลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธ แต่ท่านได้ล้มเหลวในการสร้างการยอมรับอย่างจริงใจในสิ่งที่ท่านกระทำเพื่อสื่อสารถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการ และเราขอแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการใช้ความรุนแรงเช่นนี้

2) ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลประชาชน
ขอประณาม นายกรัฐมนตรี, ผู้นำฝ่ายทหาร, ผู้นำฝ่ายตำรวจ และผู้นำฝ่ายปกครองที่ไม่ใส่ใจดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้อย่างดีพอ หรือไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่ยั่งยืนได้ เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะนี้ ในปีนี้เกิดกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้หญิง ขณะเดินทางและเริ่มเกิดขึ้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หลังเกิดความรุนแรงต่อเด็ก ที่อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้แสดงออกถึงความพยายามในการป้องกันเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3) ประชาชนทุกคน
เรามีความเห็นว่า หลายๆคน คงไม่เห็นด้วยต่อการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่การไม่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยดังกล่าว ทางหนึ่งก็เป็นการยอมรับหรือส่งเสริมให้การกระทำนั้นคงอยู่และดำเนินต่อไป หรือการหวาดกลัวที่จะป้องกันหรือช่วยเหลือเหยื่อก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนการกระทำนั้นเช่นกัน
ดังนั้น ข้าพเจ้าในนาม “กลุ่มด้วยใจ” และผู้ที่เห็นด้วยกับแถลงการณ์นี้ จึงขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายในการหยุดการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ รวมทั้งขอเรียกร้องต่อทุกฝ่าย ดังนี้

1. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษและหาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันเหตุในอนาคตให้ได้ โดยไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้
2. ขอให้ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงหยุดการกระทำต่อผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาวุธทุกคน โดยเฉพาะเด็กและสตรี
3. ขอให้ประชาชนร่วมมือในการปกป้องซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ และศาสนา เพราะเราคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขอความสงบกลับคืนมา
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ