[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ ขอประณามผู้บงการใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเร่งดำเนินการกับผู้กระทำความรุนแรงตามกฎหมาย

Share

แถลงการณ์ ขอประณามผู้บงการใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเร่งดำเนินการกับผู้กระทำความรุนแรงตามกฎหมาย และประชาชนทุกฝ่ายต้องเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อดำรงความเป็นมนุษย์ของตนเอง

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนับแต่ปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์เอราวัณได้รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บ 717 คน อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 32 คน และกรณีเกิดเหตุในต่างจังหวัดมีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 44 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กจำนวน 3 คน และสถานการณ์มีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปรากฏชัดเจนว่ารัฐ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้จัดการชุมนุม ไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ จนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความรุนแรงได้ขยายวงกว้างขึ้นและคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมของสังคม

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. เราขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและแกนนำ กปปส.จะต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำที่จะไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทั้งในและนอกกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ประชาชนเป็นเหยื่อสังเวยความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง และ เพื่อป้องกันมิให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

2.เราขอเรียกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งกรณีที่ทำให้ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้กระทำความผิดเกิดความย่ามใจและก่อเหตุซ้ำ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถป้องปรามการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลโดยตรงให้สถานการณ์ความรุนแรงคลี่คลายลงได้บ้าง

3.เราขอเรียกร้องประชาชนทุกฝ่ายไม่ควรสนับสนุนและแสดงความยินดีกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มบุคคลที่กระทำการนอกกฎหมายเพื่อทำร้ายหรือเข่นฆ่าบุคคลอื่นที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากฝ่ายตนเอง เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงตอบโต้กับความรุนแรง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้และยิ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงและการสูญเสียมากขึ้น อีกทั้งการแสดงความยินดีกับการสูญเสียชีวิตของเพื่อนมนุษย์นั้น ทำให้เราสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเสียเอง

4. เราขอประณามผู้บงการและผู้ก่อเหตุรุนแรง และขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของทุกฝ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอเรียกร้องทุกคนในสังคมในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เคารพคุณค่าในชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ของเราสืบไป

ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

สอบถามเพิ่มเติม:
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 02-6934939, 02-6930682

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
http://www.naksit.org

Human rights Lawyers Association (HRLA)
email: hrla2008@gmail.com tel/fax: 02-6930682
http://www.naksit.orgขออนุญาตเผยแพร่แถลงการณ์ของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน