[:th]CrCF Logo[:]
รายงานสถานการณ์ ของเด็กที่พ่อแม่ถูกประหาร หรือถูกฆ่าตาย

รายงานสถานการณ์ ของเด็กที่พ่อแม่ถูกประหาร หรือถูกฆ่าตาย

Share

บันทึกย่อจาก 24th UN HRC, 11 Sep 2013, 10:00-11.15 geneva time

Room 20, Palais des Nations

http://webtv.un.org/

รายงานสถานการณ์ของเด็กที่พ่อแม่ถูกประหารหรือถูกฆ่าตายถึอว่าเหตุการณ์เล่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก สิทธิของเด็กหมายถึงการได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างสมบูรณ์ การที่มีโทษประหารชีวิตกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็ก รวมทั้งหมายถึงการมีอารมณ์ หรือกระทบทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง พ่อแม่อยู่ในระหว่างการรอการประหาร สิ่งนั้นทำให้เกิดผลกระททางจิตใจยาวนานต่อไปเรื่อยๆ

พ่อแม่พบกับปัญหาเรื่องการถูกสั่งประหารและถูกควบคุมตัว แต่ขณะนั้นเองเด็กได้รับผลด้วยถูกเลือกปฏิบัติ มักจะถูกเหมารวมไปด้วย พร้อมกับความผิดทางอาญาของพ่อแม่

เด็กที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติเพราะพ่อแม่ถูกจับควบคุมลงโทษประหารชีวิต หรือถูกฆ่าตาย เด็กบางคนก็ถูกทำร้าย ถูกหลอกลวง ถูกเอาเปรียบ และถูกล่วงละเมิดต่อเนื่อง บางครั้งถูกลวงละเมิดทางเพศด้วย

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตัวเอง ครอบครัว ทนายความไม่ได้รับข้อมูลเลยว่าจะมีการประหารชีวิต การไม่แจ้งไม่บอกเป็นการละเมิด ICCRC และ CAT
การปิดเป็นความลับทำให้เด็กไม่ได้รับรู้ ละเมิดสิทธิเด็ก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการประหาร และต้องเตรียมการให้เด็กที่่จะต้องยอมรับและพร้อมที่จะรับรู้ว่าพ่อแม่จะถูกประหารชีวิต

เราไม่มีการเก็บข้อูล ไม่มีนโยบายสำหรับเด็กที่พ่อแม่ถูกประหารหรือถูกฆ่าตาย เราไม่มีข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าไร ใคร แต่ละวันเขาทำอะไรในแต่ละวัน อยู่กันอย่างไร แม้รายงานวิจัยยังไม่มี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่ต้องทำอะไร มีการศึกษาไว้บ้างแล้วระบุว่าเด็กเหล่านี้ประสบกับการปฏิบัติที่โหดร้าย เด็กเกิดความกลัว ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ตอนนี้เขาคิดตลอดเวลา ว่าพอแม่จะถูก ประหารเมื่อไรก็ได้ รวมทั้งการรู้ว่าพ่อแม่ถูกฆ่าตายโดยการกระทำของคนอื่น เด็กอธิบายด้วยตัวเองไม่ได้ ปฏิเสธ และปฏิเสธความจริง กินไม่ลง ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ฝันร้าย นอนไม่หลับ มีอาการ PTSD อาจแสดงออกอย่างรุนแรง มีอารมณ์ร้าย รัฐต่างๆ ไม่รู้ ไม่รู้รับเรื่องนี้เลย

เราไม่เคยให้ความสำคัญในการดูแลเด็กเหล่านี้

เด็กอาจกลายเป็นคนไร้บ้าน แล้วก็กลับกลายเป็นอาชญกรในอนาคตได้

สิทธิฯ ของเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการคุ้มครอง
เราขอเรียกร้องให้ยุติโทษประหารชีวิต

เราต้องทำงานเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหรือเด็กของพ่อแม่ที่ถูกประหารชีวิตได้รับผลกระทบไปด้วย ตอนนี้ยังมีเด็กที่ตกอยู่ในภาวะที่จะถูกสั่งประหารชีวิตด้วย เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง ห้ามประหารเด็กอย่างเด็กขาด และต้องปฏิบัติกันทั่วโลก

เราต้องทำงานเพื่อป้องกัน และ ต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงป้องกันอาชญกรรมที่เกิดขึ้นต่อเด็ก และสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับเด็ก

Ms. Sandra Jones, USA

ในอเมริกาประสบปัญหาอย่างมาก ตั้งแต่พ่อแม่ถูกจับ เด็กก็ประสบกับปัญหาแล้วตั้้งแต่นั้นเลย ไม่ใช่แค่ลูก หลานหรือเด็กในครอบครัวเดียวกันก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันไป
เด็กเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยว จากข่าว จากสื่อมวลชน ที่เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของตน

เด็กไม่อยากพูด ไม่อยากคุยกับใคร เด็กอยู่ในภาวะถูกทรมาน ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่ออีก ไม่สามารถคุยกันได้อย่างส่วนตัวอีกตอไป เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับพ่อของตนอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยม ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วย ไม่เคยมีเวลาส่วนตัวกับพ่อ

เด็กบางคนสู้ ต่อสู้ กับคนรอบข้างเพื่อปกป้องพ่อของตน เช่นการพูดคุยในห้องเรียน กับเด็ก กับครู

เด็กรู้สึกกล้วว่า พ่อจะถุูกฆ่าโดยรัฐ รัฐให้ความรู้สึกแบบนี้กับเขา พ่ออาจจะไม่อยากให้เด็กมาใกล้ชิด เพราะคิดว่าน่าจะดีกว่าสำหรับเด็ก เด็กคิดว่ากฎหมาย ตำรวจ รัฐต้องปกป้องเขา แต่พอรู้ว่า พ่อจะถูกฆ่าเพระาคำสั่งของศาลของรัฐ เด็กสับสนกับเรื่องความเป็นธรรม เด็กพบกับปัญหาเรื่องจิตใจ หดหู่ PTSD พบกับการละเมิด ต่อเนื่อง แสดงออกด้วยการชาชิน ถ้ายิ่งเห็นการกระทำที่โหดร้ายด้วยตนเอง ยิ่งทำให้เขาไม่อยากอยู่ในสังคม ต้องการโดดเดี่ยวตัวเอง

เด็กก็รู้สึกว่าไม่ควรแสดงความสุข ความรักกับพ่อ มักจะแข้งกระด้าง ไม่อบอุ่น ผู้ชายบางคนฆ่าภรรยา เด็กเหล่านี้โศกเศร้ามาก ถูกสั่งไม่ให้มาพบกับพ่อ บางครั้งก็มาอย่างเป็นความลับ และหลายครั้งก็ไม่ได้พบกับพ่อของตนอีกเลย

Mr. Suwee, Uganda NGOs on prisoners’ children กล่าวว่า

เราทำงานกับเด็กเหล่านี้ โดยเฉพาะกับเด็กที่พ่อแม่กำลังรอการประหาร เราให้ทุนการศึกษา อาหาร ประเทศยูกันดามีการประหารครั้งสุดท้ายปี 1999 ตอนนี้ มีเด็กในสถานการณ์ 2000 กว่าคน ตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่จะถูกฆ่าตายเมื่อไร เด็กหญิงคนหนึ่ง กำลังจะไปที่ถนนวิ่งไป แต่ห้ามได้ทัน เธอบอกว่าเธอฝันว่าแม่ถูกฆ่าตายแล้ว เด็กเหล่านี้ กลัว ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพ่อแม่ที่ถูกขังอยู่ ถูกเลือกปฏิบััติ ถูกเรียกว่า ลูกฆาตกร ลูกคนคุก เด็กอาจก้าวร้าว ทำร้ายคนอื่น

เด็กมีปัญหาเรื่องสภาพจิต เขาอาจเสียสติไปเลย พ่อเข้าคุกรอการประหาร ภรรยาหนีไป ลูกมักถูกทอดทิ้ง เช่น ลูกสาวต่อมาถูกข่มขื่นในครอบครัวตัวเอง แต่ไมกล้าบอกใคร เลวร้ายไปอีกเมื่อเป็นกรณีที่พ่อฆ่าแม่ หรือแม่ฆ่าพ่อ การไปขอพบพ่อหรือแม่ในเรือนจำ บางครั้งเด็กเหล่านี้ถูกปฏิเสธไม่ให้พบ เด็กหลายคนอยู่กับย่าหรือยาย กับพี่น้องอีก 8 คน

เรามีความท้าทายหลายอย่าง เรามักถูกเข้าใจผิดว่าเราทำงานให้กับอาชญกร คนร้าย ไม่มีงบประมาณในการทำงานในพืนที่ เราก้ไม่รู้ว่าจะคุยกันไปเรื่อย ๆ แล้วไม่มีใครดูแลเรื่องนี้จริงๆ