[:th]CrCF Logo[:]
อนุสัญญาป้องกันการทรมาน

ใบแจ้งข่าว ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาป้องกันการทรมาน

Share

ใบแจ้งข่าว ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาป้องกันการทรมาน (UN-OPCAT)

กรุงเจนีวา วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์กในเดือนกันยายนนี้ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เชื้อเชิญให้รัฐสมาชิกร่วมการลงนามในอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ซึ่งการประชุมนี้เรียกกันว่า UN Treat Event สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (The Association for the Prevention of Torture APT) สนับสนุนให้ประเทศไทยใช้ โอกาสดังกล่าวในการยืนยันคํามั่นว่าจะป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายโดยการลงนามในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาป้องกันการทรมาน (OPCAT)

การลงนามในอนุสัญญาป้องกันการทรมานในงาน Treaty Event สิ่งนี้จะเป็นก้าวย่างที่สําคัญสําหรับประเทศไทยที่จะเพื่อแสดงถึง ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายก่อนการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านการทรมานในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 และการนําเสนอรายงานประเทศต่อคณะกรรมการ ขององค์การสหประชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานในปี พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้

การลงนามในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนั้นแสดงหมายถึงรัฐสมาชิกเห็นด้วยที่จะให้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทั้งในเรือนจําและสถานีตํารวจโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะกลไกในการป้องกันการทรมาน ปัจจุบันพิธีสารเลือกรับฉบับนี้มีรัฐสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 70 ประเทศทั่วโลกที่ริเริ่มดําเนินการกลไกป้องกันการทรมานนี้ร่วมกัน

สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน ขอแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้พัฒนาให้มีการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างแก้ไขกฎหมายอาญาที่จัดให้มีข้อหาการทรมาน และจะจัดให้มีการศึกษาหาความเป็นไปได้ ในการเข้าเป็นรัฐภาคีในพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกับตัวแทน ของหน่วยงานรัฐภาคส่วนต่างๆ ไปแล้ว

ในจดหมายที่ทางสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมานส่งถึงผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กนั้น เราได้ขอให้ประเทศไทยใช้โอกาสในงาน UN Treaty Event ณ นครนิวยอร์กในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน และวันที่ 30 กันยายนถึง 1 ตุลาคม 2556 ลงนามในพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน

ติดต่อ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, Asia Pacific Fellow (Thai and English) : noinoi@apt.ch, + 41-22-919-21-70 Veronica Filippeschi, OPCAT Advisor (English): vfilippeschi@apt.ch, +41-22-919-21-70

สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (The Association for the Prevention of Torture ข APT) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน อิสระตั้งอยู่ ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เราทํางานด้านการยุติการทรมานเพื่อบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพได้รับการคุ้มครอง โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.apt.ch.

 

Association for Prevention of Torture

PRESS RELEASE

Time for Thailand to ratify UN’s torture prevention treaty

GENEVA 30 JULY 2013. In September, at the opening of the General Assembly in New York, the Secretary General of the United Nations invites Governments to participate in the yearly treaty ratification signature ceremony, known as the UN Treaty Event. The Association for the Prevention of Torture (APT) encourages Thailand to seize this opportunity to confirm its commitments to prevent torture and ill-treatment and to ratify the Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT).

It would be a significant step for Thailand to ratify the OPCAT during the UN Treaty Event, to express Thailand’s commitment to preventing torture and ill treatment ahead of the Special Rapporteur on Torture’s visit to Thailand in February 2014 and the State review before the UN Committee against Torture in May 2014.

By ratifying the OPCAT, States agree to open up prisons, police cells and all other places of detention to independent monitoring by expert bodies, as a way to prevent abuse. Some 70 States from around the world have already joined this new system.

The APT welcomes the positive developments to prevent torture and ill-treatment in Thailand in recent years, in particular the on-going work to reform the criminal code to include the offence of torture, and the recent commitment to study the possibility of OPCAT ratification. The Ministry of Justice, Rights and Liberty has already started consultations with concerned government agencies.

In a letter sent to the Permanent Mission of Thailand to the United Nations in New York, we now encourage Thailand to seize the opportunity of the UN Treaty Event in New York (24-26 September and 30 September – 1 October 2013), to take the next step and to ratify the OPCAT.

Contacts:
Pornpen Khogkachonkiet (Thai and English): noinoi@apt.ch, +41 22 919 21 70
Veronica Filippeschi, OPCAT Adviser (English): vfilippeschi@apt.ch, +41 22 919 21 72

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [110.93 KB]