[:th]CrCF Logo[:]

หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมจ่ายกว่า 6.5 ล้าน กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกครูฝึกทหารซ้อมจนเสียชีวิต

Share

หน่วยงานต้นสังกัดตกลงยินยอมจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนกว่า 6.5 ล้านบาท ให้แก่มารดาพลทหาร พลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกครูฝึกทหารซ้อมจนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 ศาลแพ่งได้นัดพร้อมคดีที่นางประเทือง เผือกสม ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด กรณี พลทหารวิเชียร เผือกสม บุตรชาย ถูกครูฝึกซ้อมจนเสียชีวิตในระหว่างการฝึกทหารใหม่ ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เดิมคดีนี้ศาลให้นัดไกล่เกลี่ย และผู้แทนของจำเลยทั้งสาม ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารครูฝึกผู้ทำร้ายร่างกาย พลทหารวิเชียร เผือกสม ในระหว่างการฝึก จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ได้แก่ กระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 1, กองทัพบก จำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรี ต้นสังกัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำเลยที่ 3 ได้นำเรื่องเสนอกรมบัญชีกลางให้อนุมัติเงินค่าเสียหายจำนวน 7,049,213 บาท ให้แก่นางประเทือง เผือกสม

ต่อเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 ทนายจำเลยทั้งสามแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว โดยฝ่ายจำเลยขอหักเงินที่กองทัพภาค 4 ได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโจทก์ตกลงยอมรับตามข้อเสนอดังกล่าว แต่จะไม่ขอถอนฟ้อง ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาล และขอให้ศาลบันทึกรายงานว่าจำเลยยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทนายจำเลยทั้งสาม ขอไปแจ้งผลการประนีประนอมยอมความดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามทราบ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยทั้งสามก่อน จึงจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ได้ ดังนั้น จึงขอเลื่อนการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปเป็นในวันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 13.30 น.

พลทหารวิเชียร เผือกสม ได้เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และศึกษาจนจบชั้นปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลการเรียนเกียตินิยมอันดับ 1 และสำเร็จระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการเรียนดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พลทหารวิเชียรได้สมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และเข้าฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ครูฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทหารรวมกันประมาณ 10 นาย ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียร โดยทรมาน และกระทำทารุณโหดร้าย โดยอ้างว่า พลทหารวิเชียร เผือกสม หลบหนีการฝึก ทำให้พลทหารวิเชียร ได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 โดยสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ ในส่วนของคดีอาญาที่นางประเทืองได้แจ้งความดำเนินคดีกับครูฝึกทหารใหม่ และทหารที่ร่วมกันทำร้ายร่างกาย พลทหารวิเชียรจนถึงแก่ความตายแล้ว แต่ยังมีความล่าช้ามาก โดยคดีอยู่ในระหว่างการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) มากว่าหนึ่งปีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

การลงโทษโดยทำร้ายร่างกายด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย นอกจากจะเป็นความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่งแล้ว ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล และละเมิดอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีและมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
– นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ สภาทนายความ 02 282 9906
– นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02 693 4939

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]