[:th]CrCF Logo[:]
Cambodia Thai Exchange Program ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก ประเทศไทย

Cambodia Thai Exchange Program ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก ประเทศไทย

Share

CTEP หรือชื่อเต็ม Cambodia Thai Exchange Program เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนสองประเทศ คือ ไทยและกัมพูชา

จุดเริ่มต้นเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสันติภาพ Asia-Pacific Youth Conference: APYC ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2006 มีคุณครูชาวกัมพูชาคนหนึ่งกล่าวในที่ประชุม กล่าวขอโทษที่ตนสอนนักเรียนให้เกลียดชังคนไทยมานับสิบปี วันนี้ตนอยากทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ หลังจากนั้นผมกับครูคนนั้นได้พูดคุยกันและได้ชวนอาสาสมัครมาร่วมประชุมเพื่อสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้น

บทสรุปการประชุมเกิดขึ้นที่ APYC 2008 ที่ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อ CTEP จากเดิมที่จะใช้ชื่อ CTD (Cambodia Thai Dialogue) โดยมีต้นแบบคือ Cambodia Vietnam Dialogue : CVD (กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนเวียตนามและกัมพูชา) มีข้อกังวลว่าการใช้คำว่า Dialogue อาจสื่อถึงความขัดแย้งมากเกินไป แม้จะเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกัน แต่การที่จะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นหลักและให้คนกัมพูชามาระบายความรู้สึกเจ็บปวดที่คนไทยได้กระทำต่อคนกัมพูชาในอดีตฝ่ายเดียวอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าร่วมคนไทยนัก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ Look West และให้ความสนใจเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาน้อยอยู่ ดังนั้นจึงอยากให้มีกิจกรรมที่ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปโดยผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของซึ่งกันและกัน

CTEP ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในปี 2011 ที่เมืองสีหนุวิล ประเทศกัมพูชา ในขณะนั้นทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งระดับรัฐบาลและมีการสู้รบกันในประเด็นขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหาร อันที่จริงก็ขัดแย้งกันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มวางแผนกิจกรรมซึ่งถือเป็นอุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่ง แต่กิจกรรมครั้งแรกก็ผ่านไปด้วยดี ปีต่อมาจึงเกิดกิจกรรมครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อปี 2012 ที่จังหวัดตาก ประเทศไทย ประมวลภาพกิจกรรมตาม VDO ลิ้งที่แนบมานี้ครับ

ผลจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ เยาวชนทั้งสองประเทศได้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรม คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างกัน รวมถึงคุณค่าความเชื่อมั่นในศีลธรรมอันดีที่ทั้งสองชนชาติและแต่ละบุคคลมีจุดร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจความผูกพันธ์การเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันจนนำมาสู่ความสนิทสนมใกล้ชิดและเกิดเครือข่ายเพื่อนรักต่างเชื้อชาติตราบจนทุกวันนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้ครับ
http://aseanyouthmovement.org/2011/09/06/cambodian-thai-exchange-program-ctep-2011/
http://ctep4peace.wordpress.com/

ขอบคุณข้อมูลจาก Dechudom Khunnasit

RELATED ARTICLES