จดหมายข่าวสตรีและเด็กจชต.ฉบับที่ 1
จดหมายข่าว :ฉบับพิเศษที่ 1 ส่งเสริมสิทธิเด็กและผู้หญิง
ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556

เรื่องเด่น: เปิดตัว โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
มุมมองจากรายงานรัฐบาลไทย ต่อองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิเด็ก เรื่องเด็กในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
สิทธิควรได้: สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงต่อสตรี
ช่วยฉัน ช่วยเธอ :TIPS: หลักการให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็ก กรณีประสบกับความรุนแรงทางเพศ ตอนที่ 1
แนะนำองค์กรทำงานด้านสตรีและเด็กในพื้นที่: DEEP PEACE: สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEP SOUTH WOMEN ASSOCIATION FOR PEACE)

จัดพิมพ์โดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CROSS CULTURAL FOUNDATION)
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ (+66) 02-693-4939 โทรสาร (+66)-02-275-3954 อีเมลล์ CRCF.JUSTICE@GMAIL.COM
สนับสนุนโครงการ โดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย – SOUTHERN THAILAND EMPOWERMENT AND PARTICIPATION (STEP) PROJECT