[:th]CrCF Logo[:]
โรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย

ชาวเชียงรายเฮลั่น หลังตุลาการให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. เชียงราย

Share

เผยแพร่วันที่ 23 มิ.ย. 2556

ชาวเชียงรายเฮลั่น! หลังตุลาการผู้แถลงคดีให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ยันชาวบ้านพร้อมฟังคำพิพากษา 24 มิ.ย. นี้

ตุลาการผู้แถลงคดีชี้กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และ 67 ความเห็นกรมโรงงานที่ส่งให้ กกพ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หวั่นหากเกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยากแก่การเยียวยาภายหลัง จึงมีความเห็นให้เพิกถอนใบอนุญาตฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตุลาการเจ้าของสำนวนสั่งเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาเร็วขึ้นจากเดิม 9 ก.ค. 2556 เป็น 24 มิ.ย. 2556 บรรยากาศชาวบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังต่อสู้มากว่า 5 ปี ลั่น 600 คนพร้อมร่วมฟังคำพิพากษา

23 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองเชียงใหม่ องค์คณะตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่และตุลาการผู้แถลงคดี ได้ลงนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 146 / 2554 ระหว่างนายบุญซ่น วงค์คำลือ ที่ 1 กับพวกรวม 100 คน ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ 1 บริษัทพลังงานสะอาดดี 2 จำกัด ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจำนวน 500 คนร่วมฟังการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ศาลได้จัดถ่ายทอดภาพและเสียงให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าไปในห้องพิจารณาได้รับฟังการพิจารณาของศาลด้วย ผู้ฟ้องดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาล โดยศาลได้อนุญาตให้ตัวแทนผู้ฟ้องคดีได้แถลงเป็นวาจาต่อศาลตามที่ร้องขอ โดยผู้แทนผู้ฟ้องคดีได้แถลงต่อศาลในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นคือ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุญาตฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ปกปิดเรื่องการถมดินทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์โดยไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวในการขอออกใบอนุญาตโรงงานเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตุลาการผู้แถลงคดี (อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่) ได้แถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะโดยมีความเห็นว่า กระบวนการออกใบอนุญาตฯ เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นว่าควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ (สขร.5) 02-119/2553 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จากนั้นเวลา 14.50 น. ตุลาการเจ้าของสำนวนได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณาให้คู่กรณีทราบและอนุญาตให้บุคคลที่ร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรกร่วมรับฟังได้ โดยศาลได้ให้เลื่อนการอ่านผลของคำพิพากษาให้เร็วขึ้นจากนัดเดิมวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองเชียงใหม่

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีชาวบ้านที่ร่วมรับฟังต่างส่งเสียงยินดีบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ นางสุพรรณี แสงอรุณ ผู้ฟ้องคดีที่ 3 กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มต้นการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ชาวบ้านจำนวนกว่า 30 คนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา การที่ศาลมีความเห็นให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนมาโดยตลอด ในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคาดว่าชาวบ้านจะมาร่วมฟังในจำนวนที่มากกว่าวันนี้แน่นอน”

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจในคดีจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอ่านผลแห่งคำพิพากษาในคดี วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมพิสูจน์พลังของสิทธิชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และรวมถึงรับฟังการวางบรรทัดฐานในเรื่องสิทธิชุมชนของศาลปกครองในคดีประเภทนี้ต่อไปในอนาคต

ติดต่อเพิ่มเติม ทนายความสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

  • นายพนม บุตะเขียว 085-468-1555
  • นายธรรธรร การมั่งมี 089-951-6909 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น
  • นายบุญซ่น วงค์คำลือ 083-566-2747
  • นายวิชัณย์ เขตชำนิ 085-065-6228
  • For ENGLISH contact Ms.Hathaikant Ranumas 084-555-4670

RELATED ARTICLES