[:th]CrCF Logo[:]
เวทีนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการทรมานในประเทศไทย 2556

เวทีนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการทรมานในประเทศไทย 2556

Share

กำหนดการ เวทีนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการทรมานในประเทศไทย 25 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง กมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้) พญาไท กรุงเทพมหานคร

  • 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน และกล่าวเปิดงาน โดย นายสมชาย หอมลออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • 9.00-9.30 น. ปาถกฐานำ “วันต่อต้านการซ้อมทรมานสากล” โดย ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 9.30-10.00 น. นำเสนอรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย โดย นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวปรีชญา เลิศวิเศษปัญญา
  • 10.00-11.30 น. เวทีเสวนา สถานการณ์การทรมานในประเทศไทย และกลไกการเข้าถึงความเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    • นายวิรัตน์ กัลยาศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
    • นายมูฮัมหมัดเปาซี อาลีฮา ผู้ประสานงาน เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความจังหวัดชายแดนภาคใต้
    • นางสาวออมสิน บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์และวิจัย เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ดำเนินรายการโดย นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ
รายละเอียด ติดต่อภาวิณี ชุมศรี 083-1896598 pawineechumsri@gmail.com