[:th]CrCF Logo[:]
Freedom on Film

ขอเชิญร่วมเสวนา และแสดงความเห็น สิทธิหนังไทย ฐานะสื่อ และการกำกับดูแล

Share

“หยุดแบนหนังไทยทำได้ไหม?”
“ภาพยนตร์เป็นสื่อหรือวัสดุอันตรายที่ต้องเซ็นเซอร์”
“คิดเห็นอย่างไรเมื่อภาพยนตร์เป็นสื่อ”

ขอเชิญร่วมเสวนา และแสดงความเห็น สิทธิหนังไทย ฐานะสื่อ และการกำกับดูแล

เสวนาโดย
รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
(ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์ – วีดิทัศน์ ม.เกษมบัณฑิต)
ดร.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ (เลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย)
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (Free Thai Cinema Movement)

ปรัชญา ปิ่นแก้ว
นนทรีย์ นิมิบุตร
พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย)
นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ผู้กำกับฟ้าต่ำแผ่นดินสูง)
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ (iLaw)
และผู้สร้างหนังอีกมากมาย

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556เวลา 13.00 – 18.30 น.
13.00 – 15.50 น. ฉายภาพยนตร์สารคดีไทยเรื่องเซ็นเซอร์
16.00 – 18.30 น. เสวนา “สิทธิหนังไทย: ฐานะสื่อและการกำกับดูแล”
และรวบรวมข้อเสนอการบรรเทาปัญหาระยะสั้นจาก พรบ.ภาพยนตร์ฯ ปัจจุบัน
เพื่อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระหว่างรอการยกร่าง พรบ.สื่อภาพยนตร์ฉบับใหม่

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ห้อง Auditorium ชั้น 5

จัดโดย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ – วีดิทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
มูลนิธิหนังไทยฯ
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานหรือสอบถาม
มานิต 085-199-4050

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/events/469267926485235/?ref=2

RELATED ARTICLES