[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง “สถาปัตยกรรมมลายู ในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้”

Share

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง “สถาปัตยกรรมมลายูในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้”

โดย ณายิบ อาแวบือซา สถาปนิกและผู้สนใจศึกษาเรื่องราวทางนิเวศวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้

พื้นเพของคุณณายิบ อาแวบือซาอยู่ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แต่ได้รับการศึกษาในระบบที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ชั้นมัธยมชั้นอาชีวศึกษาที่อุเทนถวาย ใช้ชีวิตทำงานในบริษัทต่างชาติอยู่หลายปี ในกลับบ้านเกิดและศึกษาต่อเนื่องที่จังหวัดยะลาพร้อมๆ ไปกับทำงานธุรกิจส่วนตัว

เพราะเกิดในครอบครัวของผู้มีฐานะและรากเหง้าทั้งของฝ่ายบิดาและมารดาที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากนักรบและเชื้อสายเจ้าเมืองปัตตานีที่ได้รับการศึกษาจากตะวันออกกลางในยุคแรกๆ จนกระทั่งเป็นพื้นฐานในการเปิดโรงเรียนในระบบของรัฐไทยเป็นกลุ่มแรกในพื้นที่สามจังหวัด ทำให้ณายิบสามารถเข้าถึงผู้คนและข้อมูลแบบลึกซึ้งได้ไม่ยาก

ความสนใจในเรื่องราวของภูมิวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอน โดยเฉพาะงานทางสถาปัตยกรรมแบบมลายูที่เริ่มสูญหายไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการมีโอกาสเดินทางไปสำรวจเยี่ยมชมชุมชนชาวมลายูในประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งทำให้การศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมมลายูที่ณายิบกำลังทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ควรนำมาบอกเล่า เผยแพร่ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน งานศึกษาเช่นนี้ทำได้ยากและที่มีอยู่ก็มีเรื่องราวอยู่ไม่มากนัก

รายละเอียด http://lek-prapai.org/watch.php?id=1003

ติดต่อสำรองที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์ 0-2281-1988 หรือ 0-2280-3340 Vlekprapaifoundation@gmail.com และทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/lekfound ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ที่ http://lek-prapai.org/

RELATED ARTICLES