[:th]CrCF Logo[:]
​เสียงของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงสู่การการพูดคุยสันติภาพ​

​เสียงของผู้ต้องหาคดีความมั่นคง สู่การการพูดคุยสันติภาพ​

Share

กลุ่มด้วยใจ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ใบแจ้งข่าว ​เสียงของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงสู่การการพูดคุยสันติภาพ​

ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 ทางกลุ่มด้วยใจโดยการสนับสนุนของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเปิดพื้นที่การพูดคุยกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา ,นราธิวาส โดยมีความหวังว่าเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่อยู่ในเรือนจำจะได้มีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พัฒนามาจนกระทั่งมีการพูดคุยสันติภาพที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มด้วยใจได้จัดทำเป็นรายงานจำนวน 13 หน้าเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยในมุมมองของผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยและการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

“การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ถึงแม้จะมีมาตรการ และวิธีการแก้ปัญหาดำเนินการมากว่า 9 ปีก็ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ การพูดคุยเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันจึงเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันของคู่ขัดแย้ง และคู่ขัดแย้งที่ทุกฝ่ายกล่าวถึงส่วนหนึ่งคือผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำต่าง ๆ ที่มีประมาณ 300 คน” นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ ผู้จัดกิจกรรมกล่าว

กลุ่มด้วยใจ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมเปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในเรือนจำ 4 จังหวัดมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 และได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการเรือนจำทั้งสี่แห่งมาโดยตลอด จนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อมีการเผยแพร่ว่ารัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงนามในการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างกลุ่มหนึ่ง โดยโครงการได้รับควาห้ความช่วยเหลือในการจัดทำโครงการนี้ ทางกลุ่มด้วยใจจึงได้ประสานงานผ่านศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการเจรจาสันติภาพ คือคุณเมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการสำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า คุณธีรดา ศุภะพงษ์ Center for Humanitarian Dialogue (HDC) ซึ่งระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 177 คนที่เข้าร่วมพูดคุย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ โทร 081-8098609
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 02-6934939

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [129.71 KB]