บทความ: ความสำเร็จภายใต้กฎหมายความมั่นคง (มาตรา 21) โดยศูนย์ทนายความมุสลิม

บทความ: จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯสู่คดีอาญา : บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน

เปิดคำแนะนำประธานศาลฎีกา พรบ.ความมั่นคงมาตรา 21 การพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาอบรมแทนการฟ้อง

บทความ: ผู้ต้องหากับมาตรา 21 แห่งพรบ.ความมั่นคง โดยอับดุลเลาะห์ หะยีอาบู