สมบัด สมพอน

AI Thailand ขอเชิญชวนร่วมงาน ดนตรีเพื่อสันติภาพ และเสวนาคนหนุ่มสาว

เรียนสมาชิก AI Thailand แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมในงาน ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาว “มองไปไกลกว่ากรณี สมบัด สมพอน ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว” วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดนตรีเพื่อสันติภาพ และเสวนาคนหนุ่มสาว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวทีสาธารณะ “มุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่ออาเซียน และผลกระทบต่อเยาวชน” (Youth Perception on ASEAN and its implications on Youth) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พูดคุยในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforce Disappearance) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ความผูกพันเชิงวัฒนธรรม (Cultural Affinity)

ดนตรีเพื่อสันติภาพ และเสวนาคนหนุ่มสาวร่วมจัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance- TERRA) และ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

กำหนดการ
– 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน กิจกรรม Peace of Cake และศิลปะเพื่อสันติภาพบนผ้าใบ
– 15.30-16.00 น. ภูผา TU Band
– 16.00-16.30 น. ชมวีดีทัศน์ มิตรภาพของบทเพลงเพื่อสันติภาพข้ามพรมแดน โดย บิลลี่ (ปกาเกอญอ จาก พม่า), อุชิโอะ สิทธิไตร (ไทย-ญี่ปุ่น) และ น้องเพชร-แหวน ควรขจร วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
– 16.30-17.00 น. ตูน CU Band
– 17.00-17.15 น. ชมวีดีทัศน์ สรุปสถานการณ์ความรุนแรงในอาเซียน (People Testimony) & การเคลื่อนไหวเพื่อติดตามค้นหาท่านสมบัด สมพอน และขอเรียกร้องจากเยาวชน
– 17.15-18.30 น. เสวนา เรื่อง “มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน : ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว” โดย ประทับจิต นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, พชร สูงเด่น ตัวแทนเยาวชนจาก Mekong Peace Journey, อนุวัฒน์ พรหมมา โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, – Zau Lawt จากรัฐคะฉิ่น (Kachin State) กำลังศึกษา ป.โท การพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, Neang Sovathana ตัวแทนจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-กัมพูชา (CTEP), Thi Anh Thu Nguyen จากเวียดนาม กำลังศึกษา ป.โท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ และ นวพร ศุภวิทย์กุล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย นำเสวนาโดย *นิ้วกลม
18.30-19.00 น. ดนตรีแห่งความหวัง โดย โฮป แฟมิลี่
19.00-19.30 น. บทเพลงแห่งรักและความผูกพันข้ามพรมแดน โดย อุชิโอะ สิทธิไตร และเพื่อน

> ร่วมกันทำสัญลักษณ์สันติภาพ สัญลักษณ์แห่งความหวังและการสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจสู่เพื่อนเยาวชนในประเทศลาว แม่โขง และอาเซียน ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคมนี้ร่วมกัน
> ร่วมกันใน ปฏิบัติการด่วน: พลเมืองลาวถูกลักพาตัว ไม่มีผู้ใดทราบข่าว เขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ เรียกร้องรัฐบาลลาวตรวจสอบกรณี “สมบัด สมพอน”

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง