[:th]CrCF Logo[:]

British Council & Cross Cultural Foundation_ organise_English class for SBPs teacher

Share

บริติช เคานซิล ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร The Certificate in Secondary English Language Teaching (CiSELT) สำหรับคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดให้มีการสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม มาฝึกอบรมแบบ face to face 3 ครั้ง ผสมกับการเรียนออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยสองปี สอนระดับมัธยมต้นหรือปลาย
– สามารถใช้การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เนตได้คล่อง
– ความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับกลาง (Intermediate) สามารถโต้ตอบในห้องเรียนภาษาอังกฤษได้

เนื้อหาหลักสูตร CiSELT
รายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย
• การพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการสอน
• การพัฒนาทักษะการสอนด้านการสื่อสาร (communicative teaching skill) ทักษะการย้อนคิดเพื่อทบทวนการเรียนการสอน (reflective approach) และทักษะการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (learner-centred teaching skill)
ครูผู้เข้าอบรม จะได้รับการประเมินผลจากการเรียนออนไลน์และงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันภาษาอังกฤษบริติชเคานซิล

สถานที่
– อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (จะแจ้งโรงแรมอีกครั้ง)

วันที่เข้าอบรม
การอบรม Face to Face ครั้งที่ 1 – วันที่ 8-10 ก.พ. 56 (ศุกร์-อาทิตย์ เริ่มอบรมวันศุกร์ 9.00 น. สามารถมาเข้าพักได้ตั้งแต่วันพฤหัส)
Online Training – วันที่ 10 ก.พ.-7 มี.ค.56
การอบรม Face to Face ครั้งที่ 2 – วันที่ 8-10 มี.ค. 2556 (ศุกร์-อาทิตย์)
Online Training – วันที่ 10 มี.ค.-8 พ.ค.56
การอบรม Face to Face ครั้งที่ 3 – วันที่ 9-11 พ.ค. 56 (ศุกร์-อาทิตย์)

*หมายเหตุ: วันที่อบรมครั้งที่ 2 และ 3 อาจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สำหรับค่าใช้จ่ายวิทยากรบริติช เคานซิล จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งที่พักในช่วงระยะเวลาการอบรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าเดินทางในการอบรม

หากสนใจเข้าร่วมร่วมอบรม สามารถสมัครโดยกรอกในสมัครออนไลน์ (กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 56 ภายในเวลา 20.00 น.

Apply Here: http://bit.ly/X4LxgR

ทั้งนี้ หากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ขอให้ส่งอีเมล์ยืนยันมาที่ teachertraining@britishcouncil.or.th โดยแจ้งหัวข้อการส่งอีเมล์ “ยืนยันการสมัครอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส CiSELT – 2013” โดยแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้มาในอีเมล์ด้วยค่ะ

เฉพาะผู้ผ่านการกรอกใบสมัคร จำนวน 20 คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริติชเคานซิล หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณโม 02 657 5629

บริติช เคานซิล

25560118-192909.jpg

TAG

RELATED ARTICLES