เสวนา “กรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน?”

วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ

จัดโดย: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) – ASEAN Watch – Thailand และ คณะทำงานไทยกรณีสมบัด สมพอน

สมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว เจ้าของรางวัลเกียรติยศรามอน แมกไซไซด้านการบริการสังคมปี 2548 ผู้มีบทบาทในฐานะหนึ่งในตัวแทนที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคใหม่ ที่กำลังแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมกับสังคมโลกอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง หลังการถูกตำรวจจราจรเรียกให้จอดรถริมถนนท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ ภาพการลักพาตัวที่ถูกค้นพบจากกล้อง cctv ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่รุนแรงทั้งในกลุ่มเพื่อนมิตร ผู้ร่วมงาน รวมทั้งบุคคลากรและสถาบันในภาครัฐ ภาคประชาสังคมและในกลุ่มประชาชน ทั้งในสปป.ลาว เพื่อนบ้านในอาเซียน และในประชาคมนานาชาติรวมทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ นำมาซึ่งการเรียกร้องให้รัฐบาลลาวสอบสวนและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด
เวทีเสวนา “กรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน” เชื้อเชิญผู้ที่มีประสบการณ์และทำงานในประเด็นภูมิภาคอาเซียน ทั้งนักวิชาการ นักปฎิบัติการทางสังคม และนักสิทธิมนุษยชน มาร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์การหายตัวไปของสมบัด สมพอน ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน โฉมหน้าที่เปลี่ยนแปลงของลาว และอิทธิพลของการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ชี้ชะตาของทั้งรัฐบาลและประชาชนในประเทศแม่น้ำโขงและอาเซียน พร้อมคำถามที่ว่า ประชาคมอาเซียนที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของกลุ่มทุนหากทว่าประชาชนคนเล็กคนน้อย รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทในกลุ่มภาคประชาสังคมอย่างสมบัด สมพอนด้วย จะยังมีที่ยืนในความเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ และอาเซียนจะต้องมองย้อนถึงสิ่งใดบ้างในสภาวะเช่นนี้

คุณอังคณา นีละไพจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ อภิปราย http://www.youtube.com/watch?v=-KYYfs3OCEg&feature=youtu.be
คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธีชีววิถี (BioThai) อภิปราย http://www.youtube.com/watch?v=xHfPyIt5osg&feature=youtu.be

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปราย http://www.youtube.com/watch?v=rj9qGTBqVcA&feature=youtu.be
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อภิปราย http://www.youtube.com/watch?v=jvzvft8jLlA&feature=youtu.be

———————————————————–

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://www.sombath.org