[:th]CrCF Logo[:]
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารที่ประเทศไทยผูกพัน

eBook อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารที่ประเทศไทยผูกพัน โดย สำนักพิมพ์โพรงกระต่าย

Share

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กอย่างหนักหน่วง เราพบว่าเด็กตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจนเสียชีวิต พิการ และกำพร้าเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของ Deep South Watch ระบุว่า มีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2555 จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต 56 คน บาดเจ็บ 345 คน นอกจากนี้เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดเด็กกำพร้ามากกว่า 4,000 คนอีกด้วย

หากเด็กในวันนี้ คือ เหยื่อ เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะกลายเป็นสิ่งใด

สำนักพิมพ์โพรงกระต่าย ในฐานะภาคีร่วมของกลุ่มร่วมใจตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้รวบรวมตราสารสิทธิมนุษย์ชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ประเทศไทยได้ลงนำมผูกพัน อันประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับอีกสองฉบับ ได้แก่ เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ โดยหวังว่าจะสามารถกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักคุณค่าและความสำคัญในการปกป้องไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกต่อไป

เจริญพงศ์ พรหมศร
บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์โพรงกระต่ำย

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [770.31 KB]