[:th]CrCF Logo[:]

งานเสวนากรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน?

Share

งานเสวนากรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน? เวลา 9.00-12.00น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 โถงห้องประชุมตึกหน้า สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง กรุงเทพฯ

จัดโดย: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) – ASEAN Watch – Thailand และ คณะทำงานไทยกรณีสมบัด สมพอน

สมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว เจ้าของรางวัลเกียรติยศรามอน แมกไซไซด้านการบริการสังคมปี 2548 ผู้มีบทบาทในฐานะหนึ่งในตัวแทนที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคใหม่ ที่กำลังแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมกับสังคมโลกอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง หลังการถูกตำรวจจราจรเรียกให้จอดรถริมถนนท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์

ภาพการลักพาตัวที่ถูกค้นพบจากกล้อง cctv ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่รุนแรงทั้งในกลุ่มเพื่อนมิตร ผู้ร่วมงาน รวมทั้งบุคคลากร และสถาบันในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และในกลุ่มประชาชน ทั้งใน สปป. ลาว เพื่อนบ้านในอาเซียน และในประชาคมนานาชาติรวมทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ นำมาซึ่งการเรียกร้องให้รัฐบาลลาวสอบสวนและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

เวทีเสวนา “กรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน” เชื้อเชิญผู้ที่มีประสบการณ์และทำงานในประเด็นภูมิภาคอาเซียน ทั้งนักวิชาการ นักปฎิบัติการทางสังคม และนักสิทธิมนุษยชน มาร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์การหายตัวไปของสมบัด สมพอน ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน

โฉมหน้าที่เปลี่ยนแปลงของลาว และอิทธิพลของการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ชี้ชะตาของทั้งรัฐบาล และประชาชนในประเทศแม่น้ำโขงและอาเซียน พร้อมคำถามที่ว่า ประชาคมอาเซียนที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของกลุ่มทุนหากทว่าประชาชนคนเล็กคนน้อย รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทในกลุ่มภาคประชาสังคมอย่างสมบัด สมพอนด้วย จะยังมีที่ยืนในความเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ และอาเซียนจะต้องมองย้อนถึงสิ่งใดบ้างในสภาวะเช่นนี้

กำหนดการ
– 9.00 ผู้ดำเนินการอภิปรายทักทายและแนะนำผู้ร่วมอภิปราย
– 9.15 – 9.35 อภิปรายนำโดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 9.35 – 9.55 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อภิปราย
– 9.55 – 10.15 คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธีชีววิถี (BioThai) อภิปราย
– 10.15 – 10.35 คุณอังคณา นีละไพจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ อภิปราย
– 10.35 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
– 10.50 – 12.00 เปิดให้มีการซักถามและแสดงความเห็น และผู้อภิปรายมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสรุป

หมายเหตุ ในการเสวนา สำหรับนักข่าวและผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ มีระบบการแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้หูฟังตลอดการประชุม

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
เปรมฤดี ดาวเรือง โทร. 081-4342334 อีเมล์ nangeang@hotmai.com และทางเว็บไซด์ http://www.sombath.org

(1) คุณอังคณา นีละไพจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ อภิปราย
(2) คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธีชีววิถี (BioThai) อภิปราย
(3) ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปราย
(4) นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อภิปราย