English version is below
เสวนา

กรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน?

เวลา 9.00-12.00น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2556

โถงห้องประชุมตึกหน้า สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

สะพานหัวช้าง กรุงเทพฯ (เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี)

จัดโดย: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) – ASEAN Watch – Thailand และ คณะทำงานไทยกรณีสมบัด สมพอน

สมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว เจ้าของรางวัลเกียรติยศรามอน แมกไซไซด้านการบริการสังคมปี 2548 ผู้มีบทบาทในฐานะหนึ่งในตัวแทนที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคใหม่ ที่กำลังแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมกับสังคมโลกอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง หลังการถูกตำรวจจราจรเรียกให้จอดรถริมถนนท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ ภาพการลักพาตัวที่ถูกค้นพบจากกล้อง cctv ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่รุนแรงทั้งในกลุ่มเพื่อนมิตร ผู้ร่วมงาน รวมทั้งบุคคลากรและสถาบันในภาครัฐ ภาคประชาสังคมและในกลุ่มประชาชน ทั้งในสปป.ลาว เพื่อนบ้านในอาเซียน และในประชาคมนานาชาติรวมทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ นำมาซึ่งการเรียกร้องให้รัฐบาลลาวสอบสวนและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

เวทีเสวนา “กรณีสมบัด สมพอนถูกลักพาตัว – ส่งสัญญานอะไรกับประชาคมอาเซียน” เชื้อเชิญผู้ที่มีประสบการณ์และทำงานในประเด็นภูมิภาคอาเซียน ทั้งนักวิชาการ นักปฎิบัติการทางสังคม และนักสิทธิมนุษยชน มาร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์การหายตัวไปของสมบัด สมพอน ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน โฉมหน้าที่เปลี่ยนแปลงของลาว และอิทธิพลของการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ชี้ชะตาของทั้งรัฐบาลและประชาชนในประเทศแม่น้ำโขงและอาเซียน พร้อมคำถามที่ว่า ประชาคมอาเซียนที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของกลุ่มทุนหากทว่าประชาชนคนเล็กคนน้อย รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทในกลุ่มภาคประชาสังคมอย่างสมบัด สมพอนด้วย จะยังมีที่ยืนในความเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ และอาเซียนจะต้องมองย้อนถึงสิ่งใดบ้างในสภาวะเช่นนี้

กำหนดการ

9.00             ผู้ดำเนินการอภิปรายทักทายและแนะนำผู้ร่วมอภิปราย

9.15-9.35       อภิปรายนำโดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.-35-9.55      นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อภิปราย

9.55-10.15     คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธีชีววิถี (BioThai) อภิปราย

10.15-10.35   คุณอังคณา นีละไพจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ อภิปราย

10.35-10.50   พักรับประทานอาหารว่าง

10.50-12.00   เปิดให้มีการซักถามและแสดงความเห็น และผู้อภิปรายมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสรุป

* หมายเหตุ ในการเสวนา สำหรับนักข่าวและผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ มีระบบการแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้หูฟังตลอดการประชุม

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  เปรมฤดี ดาวเรือง โทร. 081-4342334

อีเมล์ nangeang@hotmai.com และทางเว็บไซด์ http://www.sombath.org

Roundtable Discussion
What does Sombath Somphone’s abduction signal to ASEAN?
9:00 to 12:00 am – Wednesday, Jan. 9, 2013
Student Christian Center, Bangkok
Hua Chang Bridge (5 minutes walk from Rachadevi Sky Train station)

Co-organisers:

Center for Peace and Conflict Studies. Chulalongkorn University
NGO Coordination Committee on Development (NGO COD)
ASEAN Watch – Thailand
Thai Working Group on Sombath Somphone

Sombath Somphone – Lao senior development worker, promoter of ‘Gross National Happiness’ concept, the 1995 Ramon Magsaysay awardee – has in a certain way assumed a significant role in the modern age of Laos that attempts to show its readiness for playing an equal role with others in the global community. Thus the CCTV clip showing his being abducted on 15 December 2012 in downtown Vientiane by a group of men has caused a situation that not only shocks his friends, colleagues and entire civil society in Laos; but those individuals, organizations as well as establishments on every level. Civil society organizations in ASEAN and international community including the EU, US government and UN agencies have urged Lao government to take urgent investigations and disclose the results.

This round table will address the case of Sombath Somphon’s abduction, which has brought up the urgent need to review particular key, but hidden issues confronted by ASEAN community including human rights and the emergence of new actors amid ASEAN’s economic liberalization that has considerable influence to determine the fate of countries and the people of Mekong basin and perhaps the entire ASEAN. Also, it will discuss questions related to possible future threats facing individuals and communities of the region, particularly the violation of basic rights of its people that will likely continue to worsen. The ‘roundtable’ panelists are a combination of academic specialized in ASEAN affairs, NGO activist working on critical issues related to ASEAN, Thailand National Human Rights Commissioner, and eminent Thai human rights advocate who has direct experience Re: enforced disappearance.

Program

9.00                 Greeting and introduction of panelists
9:15-9:35         Lead presentation by Professor Surichai Wankeo, Director, of the Center for
Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University
9.-35-9.55        Dr. Niran Pitakvachara, Thailand National Human Rights Commissioner
9:55-10:15       Witoon Lianchamroon, Director, BioThai Foundation
10:15-10:35     Angkana Neelapaijit, Director, Justice for Peace Foundation
10:35 -10:50    Coffee Break.
10:50 -12:00    Open for questions and comments

Note: Earphone translation will be available for foreign participants and journalists throughout the discussion

For more information, please contact: thaigroup.sombath@gmail.com or Tel. +66 86 3942113
Find more information about Sombath Somphone, his works and the update information at http://www.sombath.org
25551222-214808.jpg