[:th]CrCF Logo[:]

ขอให้ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และเรียกร้องให้ยุติการตรวจเก็บดีเอ็นเอชาวบ้าน โดยอำนาจกฎอัยการศึก

Share

ใบแจ้งข่าว ขอให้ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และเรียกร้องให้ยุติการตรวจเก็บดีเอ็นเอชาวบ้าน ของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอำนาจกฎอัยการศึก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้ส่งหนังสือร้องเรียนเรื่อง การตรวจเก็บดีเอ็นเอชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอำนาจกฎอัยการศึก ไปยังแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่าขอให้ยุติการตรวจเก็บดีเอ็นเอชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอำนาจกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่อำเภอไม้แก่น เวลา 8.00น. ถึง 17.00 น. มีปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร ไม่ทราบสังกัด แต่ทราบว่ามาจากค่ายอิงคยุทธฯ ได้ดำเนินเรียกตัวชายอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 35 ปี ที่เดินทางผ่านพื้นที่อำเภอไม้แก่น และได้บังคับให้ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปที่ว่าการอำเภอไม้แก่น ซึ่งมีพื้นที่จัดไว้สำหรับการตรวจเก็บดีเอ็นเอของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง สนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนำตัวชายอายุ 16 ปี ถึง 35 ปี ในพื้นที่ตำบลไทรทอง ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ทหารขอดูทะเบียนบ้านของบ้านแต่ละหลังแล้วขอเรียกตัวชายทุกคนให้เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มาที่อำเภอ โดยแจ้งว่าจะมีการตรวจเก็บดีเอ็นเอที่ว่าการอำเภอด้วย โดยชาวบ้านไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่สามารถขัดขืนได้ ปรากฎว่ามีเด็กชายอายุ14 -18 ปีจำนวนหนึ่งถูกดำเนินการเช่นเดียวกัน พร้อมกับชายอายุ 18-35 ปีจำนวนกว่าร้อยคน

มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งตั้งหน่วยตรวจเก็บในที่ว่าการอำเภอ เมื่อชาวบ้านเดินทางไปที่ว่าการอำเภอ เจ้าหน้าที่จะสอบประวัติ ประวัติการศึกษา ชาวบ้าน แล้วก็นำไปตรวจปัสสาวะ มีตรวจดีเอ็นเอในช่องปาก มีการนำกระดาษมาเช็ดที่ฝ่ามือและที่เสื้อผ้าแล้วบรรจุในซองกระดาษสีน้ำตาล และมีการให้บันทึกลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว รวมทั้ง มีการถ่ายรูปบุคคล สี่ด้าน พร้อมมีป้ายระบุชื่อนามสกุลบุคคล และมีการให้ลงชื่อในเอกสารสอบประวัติ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งอำนาจหน้าที่และสาเหตุการตรวจสอบประวัติ

จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่ง (ปกปิดชื่่อ) เขาเดินทางออกจากบ้านเวลา 9 โมงเช้าจะออกจากบ้านที่ตำบลไทรทอง ระหว่างทางเป็นถนนจากตัวอำเภอไม้แก่นจะเดินทางไปที่ตำบลต้นไทร ตำบลปะลุกาสาเมาะ มีเจ้าหน้าที่สกัดขอดูบัตรประชาชน แล้วก็ให้ขึ้นรถทหารไปตรวจดีเอ็นเอที่ว่าการอำเภอไม้แก่น ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยอีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ทหารสั่งให้เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ตามไปที่อำเภอฯ เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะตรวจทุกคนตามมาตรการนี้ จากการสอบถามพบว่ามีการตั้งด่านเชิญตัวบุคคล ในพื้นที่อำเภอไม้แก่น ติดกับ พื้นที่อำเภอสายบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 หมู่บ้าน

ด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การตั้งด่านสกัดบุคคลในการเดินทางเป็นการละเมิดสิทธิในการเดินทาง การตรวจเก็บประวัติลายนิ้วมือบุคคล ดีเอ็นเอจากช่องปาก และการนำกระดาษมาเช็ดตามร่างกายและเสื้อผ้า เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดใดใด การใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกดังกล่าวนับเป็นการใช้อำนาจโดยพลการและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที และหาแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบโดยวิธิีการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิมนุษยชนน้อยที่สุด

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02-693 4939, 086-709 3000
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 081-959 2046, 089-873 1626