[:th]CrCF Logo[:]

องค์กรด้านการเลือกตั้ง เข้าประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย เรื่องการเลือกตั้งที่กรุงเทพ

Share

องค์กรด้านการเลือกตั้ง เข้าประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย เรื่องการเลือกตั้งที่กรุงเทพ เพื่อรับรอง “คำประกาศกรุงเทพว่าด้วยการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม พ.ศ. 2555”

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วันนี้องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรจัดการเลือกตั้งแห่งชาติในประเทศเอเชียได้ร่วมกันประชุมเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรมในเอเชียน ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเรื่องการเลือกตั้งเริ่มขึ้นเมื่อเช้านี้ องค์กรจัดการเลือกตั้งแห่งชาติในประเทศเอเชียจำนวน 11 ประเทศและองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 30 องค์กร จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ทั้งหมดได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อให้การเลือกตั้งในประเทศของตนเป็นการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม มีผู้เข้าร่วมจากประเทศลิเบีย ออสเตรเลีย และแม็กซิโกเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ประชุมจากสถานทูตต่างๆ ในกรุงเทพ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในยุโรปและอเมริกา

ผู้ร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ได้พูดคุยกับเรื่องความท้าทายในการจัดให้มี “การเลือกตั้งที่ใส่สะอาด” ทั่วทั้งทวีปเอเชีย ระหว่างการประชุมสองวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะร่วมกันพิจารณาและรับรอง “ คำประกาศกรุงเทพว่าด้วยการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม คำประกาศฯ ฉบับนี้เป็นผลงานร่วมกันที่เกิดจากการพูดคุยถกเถียงจากประสบการณ์ขององค์กรจัดการเลือกตั้งแห่งชาติและองค์กรภาคประชาสังคมที่ใช้เวลาร่างเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม

วัตถุประสงค์ของคำประกาศกรุงเทพว่าด้วยการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม คือ การระบุข้อจำกัดสำคัญและแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม และเป็นการสร้างความเข็มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยคำประกาศ ฉบับนี้ เน้นย้ำว่า “ประการที่หนึ่ง เราต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรจัดการเลือกตั้งแห่งชาติเป็นเจ้าของเอกสารที่สำคัญฉบับนี้ร่วมกัน รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้มีเอกสารด้านการส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม รวมทั้งเข้าใจถึงความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีของประเทศในเอเชีย ประการที่สอง ต้องการให้หลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินำมาปรับใช้ในบริบทของเอเชีย และ ประการที่สาม สนับสนุนให้ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และผู้พิการ ให้เข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งทั้งการลงคะแนนและเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง”

คำประกาศกรุงเทพว่าด้วยการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆในกระบวนการเลือกตั้ง รวมทั้งความเป็นอิสระขององค์กรจัดการเลือกตั้งแห่งชาติ การให้สิทธิทุกคนเข้าถึงการเลือกตั้ง การศึกษาด้านประชาธิปไตยและการศึกษาสำหรับผู้ลงคะแนน รวมทั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้อง การสนับสนุนรณรงค์เลือกตั้ง การขจัดการรณรงค์เลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรมและไม่ซื่อสัตย์ การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การตรวจสอบการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเรื่องการเลือกตั้งจะประชุมในวันที่สองที่ศูนย์ประชุมขององค์การสหประชาชาติ (UNCC) ที่กรุงเทพ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อรับรองคำประกาศกรุงเทพฉบับนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณ อรวรรณ Press@ANFREL.org Tel: 087 701 6233
For further information, please contact:
Orawan Yafa Email: Press@ANFREL.org Tel: 087 701 6233

ASIAN ELECTORAL STAKEHOLDER FORUM CONVENES IN BANGKOK 10-11 dec2012

(10 December 2012) Today witnessed the first-ever gathering of Asian civil society organizations and electoral management bodies to promote free and fair elections on the world’s most populous continent. The Asian Electoral Stakeholder Forum began its work this morning in Bangkok. Attending the two-day conference are participants from 11 Asian electoral management bodies and 30 Asian civil society organizations (representing 17 countries) devoted to advancing the cause of free and free elections. Guests from the Libyan, Australian and Mexican electoral management commissions, as well as observers from foreign embassies in Bangkok and from governmental and non-governmental bodies based in Europe and the Americas, are also attending.

The delegates are in Bangkok to discuss electoral challenges that affect the ability to conduct “clean” elections throughout the continent. During the two-day meeting, delegates will consider the Bangkok Declaration on Free and Fair Elections. A year in the drafting stage, the Bangkok Declaration is the product of extensive discussion and input from both electoral management bodies and civil society groups.

The objective of the Bangkok Declaration is to “identify the most significant and widespread barriers to free and fair elections in Asia and strengthen the resolve of the Asian people to address them by involving all relevant national, regional and international stakeholders.” It seeks to do this by (1) providing a sense of ownership to Asian peoples and election management bodies through the creation of a document that recognizes the sensitivities of Asian culture, religion and customary practices; (2) focusing on the broad universality of international principles on specific issues applicable to Asia; and (3) encouraging the participation of women and minorities as voters and leaders.

The Bangkok Declaration addresses all major issues involved in the election process including EMB independence, the universal franchise, voter education, training of election officials, voter registration and accuracy of voter lists, campaign finance, unfair and dishonest campaign practices, election observation, safeguarding and counting votes and resolution of electoral disputes.

Following discussions today, the Asian Electoral Stakeholder Forum will meet at the United Nations Convention Centre in Bangkok tomorrow to finalize the Bangkok Declaration.

For further information, please contact Orawan Yafa at Press@ANFREL.org.