[:th]CrCF Logo[:]
Amnesty International

AI ขอให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทย เรื่อง Urgent Action ครู และนักเรียนตกเป็นเป้าหมายไทย

Share

Amnesty International ขอให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทย เรื่อง Urgent Action ครู และนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน องค์กร Amnesty International ที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ออกเอกสารเรียกร้องให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกจำนวนกว่า 2 ล้านคน ในเอกสาร UA: 340/12 Index: ASA 39/004/2012 Thailand เพื่อให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเรื่อง URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ชีวิตของครูและนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ครูอย่างน้อย 4 คนถูกฆ่าสังหารและสองคนได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 รายล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกฆ่าสังหารเสียชีวิตโดยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบที่ยิงเธอที่ศีรษะและที่หน้าอก ที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนเพียง 100 เมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 มีครูอย่างน้อย 4 คนตกเป็นเหยื่อของการสังหารและมีสองคนได้รับบาดเจ็บ ครูในพื้นที่นี้ตกเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประท้วงไม่เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องให้รัฐจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าและเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติความรุนแรง ทำให้โรงเรียนจำนวนกว่า 300 โรงเรียนในพื้นที่(จังหวัดปัตตานี)ปิดการเรียนการสอน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่อ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 โรงเรียนของรัฐและครูของรัฐตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง สื่อมวลชนรายงานตั้งแต่ปี 2547 มีครูและบุคคลาการทางการศึกษาเสียชีวิตกว่า 150 คน และบาดเจ็บกว่า 140 คน อีกทั้งมีการเผาโรงเรียนและโยนระเบิดใส่โรงเรียนหลายครั้ง ในระยะสองปีที่ผ่านมาไม่มีการเผาโรงเรียนจนกระทั่งเกิดเหตุอีกครั้งในปีพ.ศ. 2555 การโจมตีทหารชุดคุ้มครองครูและคุ้มครองรถนักเรียนทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไปด้วย”

โดยขอให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ หรือภาษาของคุณเองส่งถึง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการศอบต. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยเรียกร้อง สามประการคือ

  1. ให้รัฐจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนใต้โดยทันที
  2. รัฐต้องทำให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเหยื่อรวมทั้งญาติจะได้รับความเป็นยุติธรรม ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งการเยียวยาที่เหมาะสม
  3. แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีข้อท้าทายต่าง ๆมากมายเนื่องจากมีการปะทะอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิของกลุ่มก่อความไม่สงบ และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยคำนึงถึงพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ