[:th]CrCF Logo[:]

ศาลนาทวี นัดตรวจพยานหลักฐาน หลังจากจำเลยในคดีความมั่นคง 4 รายปฏิเสธไม่เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ม.21

Share

เผยแพร่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดนาทวี นัดตรวจพยานหลักฐาน หลังจากจำเลยในคดีความมั่นคง 4 รายปฏิเสธไม่เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ม.21 แห่งพรบ.ความมั่นคง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 พนักงานอัยการจังหวัดนาทวีเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายมะซับรี กะบูติง นายสาแปะอิง แวและ นายอับริก สหมานกูด นายซุบีย์ สุหลง และนายสุรี เส็มสัน ในข้อหาด้านความมั่นคง คดีหมายเลขดำที่ 1572/2555 ภายหลังจากที่จำเลยจำนวน 4 คน ได้แถลงต่อศาลปฏิเสธเข้าสู่กระบวนการอบรมแทนการฟ้องคดีตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแสดงเจตจำนงขอเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ศาลได้กำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ภายหลังจากที่ได้มีการเลื่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานมาแล้วสองครั้ง (ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 27 สิงหาคม 2555)

ปัจจุบันนี้จำเลย 4 ราย ถูกขังระหว่างการพิจารณาคดี เนื่องจากพนักงานอัยการได้คัดค้านการประกันตัว และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า “กรณีเป็นคดีร้ายแรงอยู่ในความสนใจของประชาชน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี” จึงไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิในการปล่อยชั่วคราว แม้ว่าในชั้นสอบสวนก่อนจะมีการฟ้องคดีนั้นจำเลยจะได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และมารายงานตัวต่อศาลทุกนัดเพื่อยืนยันว่าจำเลยไม่เคยมีเจตนาหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่หลักฐานการรายงานตัวต่อศาลนี้ไม่อาจเป็นผลให้จำเลยได้รับการประตัวในชั้นถูกฟ้องคดีแต่ประการใด ในขณะที่ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมะนาเซ สะมะแอ และนายดลเลาะ เดนดาหยัด ในข้อหาเดียวกัน แต่ได้รับอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นด้วยว่า “การบังคับใช้ พรบ. ความมั่นคงฯ นับว่าเป็นแนวทางที่รัฐพยายามหามาตรการในการแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาตรา 21ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่หลงผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในข้อหาคดีความมั่นคง กลับใจและมอบตัว ทั้งนี้หากผู้ต้องหารายใดประสงค์ที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม การปล่อยชั่วคราวย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้โอกาสบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำมีโอกาสในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่”

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 089-873 1626

พูนสุข พูนสุขเจริญ Poonsuk Poonsukcharoen
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่อต้านการทรมาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
Coordinate Officer Anti Torture Project, Cross Cultural Foundation
สมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Member of Human Rights Lawyers Association
Tel. 086 603 7339 fax. 02 693 0682 http://www.naksit.org