มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย๋ทนายความมุสลิม
เผยแพร่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 พนักงานอัยการจังหวัดนาทวีเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายมะซับรี กะบูติง นายสาแปะอิง แวและ นายอับริก สหมานกูด นายซุบีย์ สุหลง และนายสุรี เส็มสัน ในข้อหาด้านความมั่นคง คดีหมายเลขดำที่ 1572/2555 ภายหลังจากที่จำเลยจำนวน 4 คน ได้แถลงต่อศาลปฏิเสธเข้าสู่กระบวนการอบรมแทนการฟ้องคดีตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และแสดงเจตจำนงขอเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ศาลได้กำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ภายหลังจากที่ได้มีการเลื่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานมาแล้วสองครั้ง (ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 27 สิงหาคม 2555)

ปัจจุบันนี้จำเลย 4 ราย ถูกขังระหว่างการพิจารณาคดี เนื่องจากพนักงานอัยการได้คัดค้านการประกันตัว และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า “กรณีเป็นคดีร้ายแรงอยู่ในความสนใจของประชาชน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี” จึงไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิในการปล่อยชั่วคราว แม้ว่าในชั้นสอบสวนก่อนจะมีการฟ้องคดีนั้นจำเลยจะได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และมารายงานตัวต่อศาลทุกนัดเพื่อยืนยันว่าจำเลยไม่เคยมีเจตนาหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่หลักฐานการรายงานตัวต่อศาลนี้ไม่อาจเป็นผลให้จำเลยได้รับการประตัวในชั้นถูกฟ้องคดีแต่ประการใด ในขณะที่ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมะนาเซ สะมะแอ และนายดลเลาะ เดนดาหยัด ในข้อหาเดียวกัน แต่ได้รับอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นด้วยว่า “การบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงฯนับว่าเป็นแนวทางที่รัฐพยายามหามาตรการในการแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาตรา 21ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่หลงผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในข้อหาคดีความมั่นคง กลับใจและมอบตัว ทั้งนี้หากผู้ต้องหารายใดประสงค์ที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม การปล่อยชั่วคราวย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้โอกาสบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำมีโอกาสในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่”

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 089-873 1626


“”'”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
พูนสุข พูนสุขเจริญ Poonsuk Poonsukcharoen
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่อต้านการทรมาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
Coordinate Officer Anti Torture Project , Cross Cultural Foundation
สมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Member of Human Rights Lawyers Association
Tel. 086 603 7339 fax. 02 693 0682 http://www.naksit.org

25551222-214708.jpg

25551222-214808.jpg