[:th]CrCF Logo[:]

หนังสือ “พลังธรรมแห่งจินตนาการ:ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ”

Share


ขอขอบคุณ คุณชาญชัย ชัยสุขโกศล
แนะนำหนังสือ “พลังธรรมแห่งจินตนาการ:ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ”book-review-moral-imagination-2
ก่อนจะพบกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ชั้น 2 ตึกวิทยพัฒนา

TAG

RELATED ARTICLES