[:th]CrCF Logo[:]

นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว หลังกักตัวไว้ตาม กฎอัยการศึก

Share

ใบแจ้งข่าว นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงกักตัวไว้ตาม พรบ. กฎอัยการศึก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 นายธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ ได้รับการปล่อยตัวแล้วภายหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมและกักตัวไว้ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ซึ่งญาติได้ร้องเรียนว่าการจับกุม และกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกโดยมิได้แจ้งเหตุแห่งการสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใด และระหว่างที่ถูกกักตัวนั้นก็อ้างถึงพยานหลักฐานที่เกิดเหตุเมื่อปี 2550 ซึ่งนายธรรมรัตน์ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและถูกฟ้องเป็นคดีอาญาไปแล้ว และได้รับการปล่อยชั่วคราวเพื่อออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม

หลังจากได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลชั้นต้นแล้ว นายธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะได้ร่วมกับอดีตจำเลยคดีความมั่นคงหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อจัดตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า “กลุ่มเพื่อนจำเลย” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความยุติธรรม จนเกิดการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยภาครัฐและเอกชน อันเป็นแนวทางที่นายธรรมรัตน์และกลุ่มเพื่อนมีความเชื่อมั่นว่า การช่วยเหลือสังคมและดำเนินกิจกรรมอย่างสันติวิธีจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 02-6934939