Downloadจดหมายเปิดผนึกถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  18_09_2012_ จดหมายร้องเรียนเร่ื่องการเสนอข่าวของไทยรัฐ _sent_

Download ใบแจ้งข่าว เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 18_09_2012_ ใบแจ้งข่าว จดหมายร้องเรียนเร่ื่องการเสนอข่าวของไทยรัฐ

เผยแพร่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕                 

ใบแจ้งข่าว

 องค์กรสิทธิฯร้องเรียนไทยรัฐ ให้ตรวจสอบการเผยแพร่ภาพบิดเบือน

                กระทบต่อสิทธิของบุคคลในชื่อเสียงและเกียรติยศ

 

เมื่อวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายจำเลยคดีความมั่นคง และเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกร้องเรียนเรื่องการนำเสนอภาพข่าวบิดเบือนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถึง คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ   หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เพื่อเรียกร้องให้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวและภาพข่าวที่บิดเบือนไม่ตรงกับเนื้อหาอันเป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลในชื่อเสียงและเกียรติยศของกลุ่มบุคคลในภาพดังกล่าว และยังขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ หมวด ๒ จริยธรรมของหนังสือพิมพ์ ข้อ ๔ ซึ่งระบุว่า “หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน”

ในจดหมายเปิดผนึกระบุด้วยว่า ขอให้มีตรวจสอบการนำเสนอข่าวดังกล่าวและพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่  รวมทั้งถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการเพื่อลงโทษ ขอโทษและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม การเสนอข่าวและข้อมูลข่าวสารของทั้งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมทั้งสื่อมวลชนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกัน

ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/pol/291653 ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เผยแพร่ข่าวด้วยการพาดหัวข่าวว่า ๙๓โจรใต้มอบตัว มีเพียง ราย โดนดำเนินคดีอาญา” พร้อมทั้งลงภาพถ่ายประกอบเนื้อข่าว โดยมีเนื้อหาที่อ้างคำสัมภาษณ์ของพล.อ.ยุทธศักดิ์      ศศิประภา ว่า “กลุ่มแนวร่วมที่ออกมาแสดงตนเพื่อกลับใจ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน ๙๓ คน พบว่ามีเพียง ๓ คน ที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ป.วิอาญา…”    ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วภาพที่ปรากฏก็เป็นภาพกิจกรรมในวันที่ ๑๕กันยายน ๒๕๕๕ที่ตัวแทนเครือข่ายจำเลยคดีความมั่นคงและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ภาพที่กลุ่มบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวนี้ฉบับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวการมอบตัวและไม่ใช่กลุ่ม ๙๓ คนเข้ามอบตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอแต่อย่างใด โดยนักข่าว Deep South Watch ซึ่งได้เข้าร่วมทำข่าวด้วยนั้น ได้นำเสนอเนื้อหาข่าวที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อเท็จจริง[1]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายฯ ขอให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ รับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ โดยการแก้ไขภาพข่าวซึ่งนำเสนอไม่ตรงกับความจริงโดยทันที  และขอให้ทางสภาการหนังสือพิมพ์สร้างมาตรการและการสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนว่าการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมเนื่องจากผู้ที่ถูกจับกุม ผู้ต้องหา หรือจำเลยนั้นเมื่อยังไม่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระทำความผิด  ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด การนำเสนอข่าวจึงต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบสิทธิของบุคคลในชื่อเสียงและเกียรติยศ  ทั้งนี้การละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศของประชาชนโดยการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งรวมทั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเผยแพร่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ลงภาพบุคคลและพาดหัวข่าว ว่า “ติดภาพสเก็ตซ์ทุกด่าน ล่าโจรใต้มือบึมดับ ๕ ตำรวจ และที่เผยแพร่ในเวปไซด์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฎใน http://www.thairath.co.th/content/region/280232  ต่อมาตรวจสอบแล้วพบว่าภาพบุคคลดังกล่าวในภาพไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ที่มีหมายจับของทางราชการแต่อย่างใดเป็นการละเมิดสิทธิเและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  โทร  ๐๒ ๖๙๓๔๙๓๙


[1] “พ้นผิดแต่ถูกตามยิง ศอ.บต.สั่งสอบเหตุฆ่า ๓ หนุ่มเครือข่ายยุติธรรม”http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3545