[:th]CrCF Logo[:]

เชิญร่วมฟังการพิจารณา คดีการชุมนุมคนงานไทรอัมพ์ ณ ศาลอาญารัชดา

Share

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน (HRLA) เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2555

ใบแจ้งข่าว ขอเชิญร่วมเข้าฟังการพิจารณาคดี คดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ์ ในวันที่ 23-24 และ 28-30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 809 ศาลอาญา 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาคดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ์ โดยการสืบพยานโจทก์จะมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2555และวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (ช่วงเช้า) และการสืบพยานจำเลยจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 28-30 สิงหาคม 2555 ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 809 ณ ศาล อาญา (รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ

ในคดีนี้ นางสาว บุญรอด สายวงศ์, นาย สุนทร บุญยอด และนางสาว จิตรา คชเดช ถูกพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ฟ้องเป็นจำเลยในฐาน ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดนั้นให้เลิกแล้วไม่เลิก (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85, 215 และ 216 )

เนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นการชุมนุมของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างของคนงาน ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา

โดยในวันดังกล่าวมีการใช้เครื่องขยายเสียงระดับไกล หรือ LRAD กับผู้ชุมนุม หลังจากนั้นนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งได้ทำหนังสือประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งเรียกร้องขอให้ถอนหมายจับแกนนำผู้ชุมนุมโดยทันที รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาล และคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย แต่ในที่สุดเจ้าพนักงานอัยการก็มีคำสั่งฟ้อง และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นกำลังจะเริ่มขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ 086-785-6665
  • เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 02-6930682

RELATED ARTICLES