[:th]CrCF Logo[:]

สิ้นสุดการสืบพยานคดีไต่สวนการตายสุไลมาน แนซา ศาลสั่งสืบพยานลับปากสําคัญ และนัดฟังคําสั่งชันสูตรพลิกศพ 20 ก.ย. 55

Share

ใบแจ้งข่าว

สิ้นสุดการสืบพยานคดีไต่สวนการตายสุไลมาน แนซา แล้ว ศาลสั่งสืบพยานลับพยานปากสําคัญ และนัดฟังคําสั่งชันสูตรพลิกศพ 20 ก.ย. 2555

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 วันสุดท้ายในการไต่สวนพยาน คดีชันสูตรพลิกศพ (ไต่สวนการตาย) ของนายสุไลมาน แนซา ซึ่งได้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ในสภาพศพแขวนคอด้วยผ้าขนหนูมัดกับกรงเหล็กดัดหน้าต่างใน ห้องควบคุมตัวของศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี พยานปากหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัว ในสถานที่ และช่วงเวลาเดียวกันกับนายสุไลมาน ที่ศาลหมายเรียกตัวมาไต่สวน พยานเกรงว่าคําเบิกความบางส่วนอาจ ส่งผลต่อความปลอดภัยของพยาน

เพราะปัจจุบันยังมีเจ้าหน้าที่มาถามหาอยู่เป็นประจํา จึงกลัว และไม่สะดวกใจที่จะเบิกความ จึงขอศาลให้สืบพยานโดยลับ ศาลสอบถามพนักงานอัยการคู่ความอีกฝ่ายแล้วไม่คัดค้าน จึงมีคําสั่งให้ไต่สวนพยาน ปากดังกล่าวเป็นการลับ โดยให้บุคคลที่ไม่ใช่คู่ความในคดีออกจากห้องพิจารณาคดีทั้งหมด เมื่อคู่ความแถลงหมดพยานที่ จะนํามาไต่สวนแล้ว ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้กําหนดวันนัดอ่านคําสั่งชันสูตรพลิกศพ ในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.

คดีนี้พนักงานอัยการ ผู้ร้อง ได้ยื่นคําร้องชันสูตรพลิกศพต่อศาลจังหวัดปัตตานีเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เป็น คดีหมายเลขดําที่ ช.14/2553 เพื่อให้ศาลมีคําสั่งว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดย คนทําร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทําร้ายเท่าที่จะทราบได้ และนายเจะแว แนซา บิดาของนายสุไลมาน ได้ยื่นคําร้อง คัดค้านเพื่อให้ทนายความได้ทําการซักค้านพยานผู้ร้อง และนําพยานฝ่ายตนเข้าทําการไต่สวน เพราะมีเหตุให้เชื่อได้ว่านายสุไลมานไม่ได้เสียชีวิตโดยการผูกคอตายด้วยตนเอง

การไต่สวนพยานหลักฐานคดีนี้ใช้เวลานานเกือบสองปี และเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน คู่ความ ทั้งสองฝ่ายได้นําพยานเข้าทําการไต่สวนอย่างเต็มที่ โดยสืบพยานครั้งล่าสุด คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ศาลทําการไต่ สวนพยานฝ่ายผู้ร้องจํานวน 1 ปาก วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องคือพนักงานสอบสวนเป็นสุดท้ายอีก 1 ปาก และไต่สวนพยานฝ่ายผู้คัดค้านจํานวน 3 ปาก วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ไต่สวนพยานฝ่ายผู้คัดค้านอีกจํานวน 3 ปาก และหนึ่งในสามปากนี้ใช้วิธีไต่สวนพยานเป็นการลับดังกล่าว

อนึ่ง กรณีการตายของนายสุไลมานดังกล่าว บิดามารดานายสุไลมานได้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย จากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี จําเลยที่ 1 กระทรวงกลาโหม จําเลยที่ 2 กองทัพบก จําเลยที่ 3 โดยยื่น ฟ้องต่อศาลจังหวัดปัตตานีไว้แล้ว เป็นคดีหมายเลขดําที่ พ.248/2554 และศาลกําหนดนัดเริ่มสืบพยานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

รายเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
– นายอนุก อาแวปูเตะ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 081-8987408
– 
นายปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-6934939

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]