หลักการและเหตุผล ภาษาไทย download ที่ Concept_CERD Shadow report_ 5 July 2012 (Thai)

หลักการและเหตุผล ภาษาอังกฤษ  download ที่ Concept_CERD project_ 5 July 2012 _Eng__for public

Download  โปรแกรม ไทย และอังกฤษ ได้ที่ you are invited_program on workshop on Eliminating racial discrimination _Chiangmai 5 July 2012-final _Thai and English version_
Workshop Program on 5 July 2012 on Shadow report on CERD organized by
Ethnic Studies and Development Center, Sociology Faculty, Chiangmai University,
In cooperation with Cross Cultural Foundation and Highland Peoples Taskforce
Venue: 4th Floor Common meeting Room , Sociology Faculty , Chiangmai University,
MC: Dr. Malee Sitikiengkai
8.30 -9.00 Registration
9.00-9.15 Objectives and Opening session
By Dr. Chayan Wattanaputi, Ethnic Studies and Development Center, Sociology
Faculty, Chiangmai University,
9.15-9.45 Presentation on CERD and CERD Committee process and Role of Civil society
By Pornpen Khongkachonkiet, Director, Cross Cultural Foundation
09.45-10.30 Content of the State Report on CERD
By Ms. Pitikan Sitidej, Deputy Director of Rights and Liberties Protection Division, Ministry of Justice
Input by: Mr. Boontan T. Verawong and Mr. Chupini Kasemmanee
Moderator: Mr. Sumitchai Hattasan, Center for Community rights
10.30-12.30 Content of Shadow report and Recommendation
By Mr. Eggachai Pinkaew , National Human Rights Commission , NHRC
Ms. Yuhanee Jehka and Ms. Preeda Tongchumnum, Cross Cultural Foundation, CrCF
Mr. Kitisak Rattanikajansri, IPs for Environment Foundation
Moderate by Mr. Wiwat Tamee Highland Peoples Taskforce
12.30-13.30 Lunch
13:30- 15:30 Group works for brainstorming on priorities issues and inputs in shadow report
Moderate by Ms. Pornpen Khongkachonkiet and Mr. Wiwat Tamee
16.00-16.30 Group report
16:30-17:00 Conclusion and Closing session by Dr. Chayan Wattanaputi, Ethnic Studies and
Development Center, Sociology Faculty, Chiangmai University,