[:th]CrCF Logo[:]
[:th]เวทีสาธารณะ เรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรม และการเยียวยาเหยื่อซ้อมทรมาน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย[:]

เวทีสาธารณะ เรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรม และการเยียวยาเหยื่อซ้อมทรมาน

Share

กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 • 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
 • 9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิด และแนะนำวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ โดยนายสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
 • 9.15 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การดำเนินคดีอาญาสมัยใหม่กับสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา” โดยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • 10.00 – 10.15 น. พักอาหารว่าง
 • 10.15 – 12.15 น. อภิปรายร่วม “สิทธิเหยื่อซ้อมทรมาน การเข้าถึงความยุติธรรม และการเยียวยา”
  • นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ
  • นางสาวอัญชนา หีมมิน๊ะ ประธาน กลุ่มด้วยใจ
  • นางสาวนริศราวรรณ แก้วนพรัตน์* ญาติของพลทหารวิเชียร เผือกสม เหยื่อการซ้อมทรมาน
  • นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ เจ้าหน้าที่รณรงค์กฎหมายป้องกันการทรมาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • ดร. แพทย์หญิง ปานใจ โวหารดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
  • นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  • ดำเนินรายการโดย นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 • 12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น. เสวนาโต๊ะกลม “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม และการเยียวยาเหยื่อซ้อมทรมาน” ประเด็นหลักของการเสวนา ดังนี้
  • กลไกของรัฐในการร้องทุกข์ร้องเรียน
  • การนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวนถึงชั้นศาล
  • การเยียวยาความเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจของเหยื่อและครอบครัว
  • การกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสอง
  • ดำเนินรายการโดย นายสมชาย หอมลออ
 • 15.00 – 15.30 น สรุปประเด็นอภิปรายและข้อเสนอแนะ
  • โดย นายสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]