[:th]CrCF Logo[:]
ศาลจังหวัดยะลา

ศาลยะลา เลื่อนฟังคำสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพ อัสฮารี สะมาแอ เนื่องจากยังตรวจไม่เสร็จ

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลา เลื่อนฟังคำสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายอัสฮารี สะมาแอ เนื่องจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ยังตรวจไม่เสร็จ

วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ศาลจังหวัดยะลา เลื่อนวันนัดฟังคำสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพนาย อัสฮารี สะมะแอ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ในคดีหมายเลขดำที่ ช.13/2552 เนื่องจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ยังตรวจสำนวนไม่แล้วเสร็จ จึงให้เลื่อนการนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญท่านที่สนใจร่วมฟังคำสั่งศาลตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

เหตุคดีนี้ เนื่องจาก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550เจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตรวจล้อมปิดค้นและควบคุมตัวนายอัสฮารี กับพวกต่อมาได้มีการนำส่งนายอัสฮารีไปยังโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสาหัสหมดสติ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธิฯ เห็นว่ามีอาการสาหัสมากจึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ตามลำดับ และนายอัสฮารีได้เสียชีวิตในเช้าวันที่22 กรกฎาคม 2550 ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลานั่นเอง

อนึ่ง ระหว่างที่มีการดำเนินคดีคดีชันสูตรพลิกศพอยู่นั้น นางแบเดาะ สะมะแอ มารดาของผู้เสียชีวิตได้เป็นยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจากกระทรวงกลาโหม กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่กระทำละเมิดทำร้ายร่างกายนายอัสฮารีจนถึงแก่ความตายใยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก

ต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2555 ศาลปกครองสงขลาได้มีคำสั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกอ.รมน.ชดใช้ค่าเสียหายแก่นางแบเดาะสะมาแอ ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เชื่อว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายของนายอัสฮารีจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ถูกทำร้ายร่างกายและเกิดขึ้นในขณะเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคำสั่งให้กอ.รมน.ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสียหายแก่มารดาของนายอัสฮารีเป็นเงินกว่า 500,000 บาทแต่สำนักนายกรัฐมนตรีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองสงขลา ต่อศาลปกครองสูงสุดคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมน.ส.ภาวิณี ชุมศรี โทร. 083-1896598