[:th]CrCF Logo[:]

ญาตินายนูรมาน ดอเลาะ ผู้ถูกควบคุมตัวพร้อม นศ.ยะลา เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัดยะลา

Share

ใบแจ้งข่าว พรุ่งนี้ ญาตินายนูรมาน ดอเลาะ ผู้ถูกควบคุมตัวพร้อม นศ. ยะลา เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัดยะลา

พรุ่งนี้ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ศาลจังหวัด ญาตินายนูรมาน ดอเลาะ อดีตนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก. 11 ยะลา ควบคุมตัวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 4 ทุ่ม จากบ้านพักของนักศึกษา พร้อมนักศึกษาอีก 2 คน เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตาม พรก. ฉุกเฉินฯ เนื่องจากผู้ถูกควบคุมตัว พร้อมนายนูรมาน ได้รับการปล่อยตัวแล้ว และมีการควบคุมตัวนายนูรมานเพื่อซักถามทั้งในชั้นกฎอัยการศึก และ พรก. ฉุกเฉินฯ นานถึง 14 วันแล้ว ซึ่งญาติเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวนายนูรมานอีกต่อไป

โดยในการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนั้น เจ้าหน้าที่ได้ซักถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งทำให้กลุ่มนักศึกษารู้สึกว่าข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีนายนูรมานโดยตรง แต่เป็นการคุกคามการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการทราบข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ก็สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือเชิญมาซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ไม่จำเป็นต้องจับกุม และควบคุมตัว ทั้งนี้ ต่อมาได้มีการยื่นคำร้องขอควบคุมตัวนายนูรมานตาม พรก. ฉุกเฉินฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อ้างว่านายนูรมานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในตัวเมืองยะลา ซึ่งนายนูรมานอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งจะครบกำหนดควบคุมตัวตาม พรก. ฉุกเฉินฯ 7 วันแรกในวันพรุ่งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม นายสุไลมาน มะหะแซ โทร. 084-3123618
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวภาวิณี ชุมศรี โทร. 083-1896598[:]