[:th]CrCF Logo[:]
Amnesty International

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี 2555

Share

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี 2555 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดขึ้นcพร้อมกันทั่วโลก รายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี 2555 ให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยครอบคลุม 155 ประเทศที่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2554 เป็นประเด็นที่น่าห่วงใยต่อแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้ยังสะท้อนการทำงานส่งเสริมสิทธิ และรณรงค์ปกป้องสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ในปีที่ผ่านมา

นอกจากงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานประจำปีแล้ว ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยนักวิชาการบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสิทธิมนุษยชนของไทยรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิซึ่งในปีนี้ได้จัดเวทีขึ้น 4 เวทีดังนี้

1. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
วัน: พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. –12.30 น.
สถานที่: ห้องเบญจกุล โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ซ. 5 (สถานีรถไฟฟ้า นานา)
ประเด็นพูดคุย: สถานการณ์โทษประหารชีวิต และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย

2. ภาคใต้ จ.ปัตตานี
วัน: พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. –12.00 น.
สถานที่: ห้องสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี
ประเด็นพูดคุย: การซ้อมทรมานและการลอยนวลพ้นผิดกรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้

3. ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี
วัน: พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. –12.00 น.
สถานที่: คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี*
ประเด็นพูดคุย: เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

4. ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่
วัน:
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. –12.00 น.
สถานที่: คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่*
ประเด็นพูดคุย: เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

จดหมายเชิญ กำหนดการใบตอบรับและแผนที่สถานที่จัดงานได้แนบมาด้วยแล้ว
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันเข้าร่วมงานติดต่อเนาวรัตน์ เสือสอาด โทร 02-513 8745
แฟกซ์ 0-2939-2534 หรืออีเมล์ media@amnesty.or.th
กรุณายืนยันเข้าร่วมงานภายในวันที่21 พฤษภาคม 2555

*อยู่ระหว่างยืนยันสถานที่
**หมายเหตุ: มีหูฟังพร้อมล่ามแปลภาษาไทยและอังกฤษ**