[:th]CrCF Logo[:]
หน่อแอะ มีมิ

สภาทนายความช่วยชาวกระเหรี่ยงแก่งกระจาน ฟ้องกรมอุทยาน – กระทรวงทรัพย์ กรณียุทธการตะนาวศรี เผาทำลายทรัพย์สินชาวบ้าน

Share

ใบแจ้งข่าว (เผยแพร่วันที่ 30 เมษายน 2555) กรณีนายน่อแอะ หรือหน่อเอะ มีมิ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นายน่อแอะ หรือหน่อเอะ มีมิ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี จะยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกค่าเสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการรื้อทำลาย เผาบ้านเรือน ยุ้งฉาง และทรัพย์สินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

เหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้จัดให้มี “โครงการขยายผลการอพยพผลักดัน/จับกุม ชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามแนวชายแดนไทยพม่า” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ยุทธการตะนาวศรี” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการผลักดัน และจับกุมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณลำห้วยเหนือแม่น้ำบางกลอยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ (1) บ้านบางกลอยบน ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (2) บ้านใจแผ่นดิน ตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 โดยมีการปฏิบัติทั้งสิ้น 5 ครั้ง ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจำนวน 3 ลำ

เมื่อวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เข้ารื้อทำลายเผาบ้านเรือน และทรัพย์สินของนายน่อแอะ หรือหน่อเอะ มีมิ และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบริเวณตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี กว่า 20 ครอบครัว จนได้รับความเสียหายแก่สิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน โดยมีบ้านพักอาศัย และยุ้งฉาง ถูกจุดไฟเผาราว 100 หลัง นอกจากนี้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ยังได้ไขข่าวแพร่หลายต่อสื่อมวลชนว่านายน่อแอะ หรือหน่อเอะ มีมิ และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกล่าว เป็นผู้ก่อการร้าย เป็นกะเหรี่ยงเคเอ็นยู (KNU) เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศเพื่อนบ้านบุกรุกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นการใส่ร้ายโดยให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณชน

นายน่อแอะ หรือ หน่อเอะ มีมิ โจทก์ ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมเกิด และเติบโตตลอดมาในบริเวณนั้น จึงได้นำคดีมาสู่ศาล โดยยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ ในฐานะหน่วยงานซึ่งกำกับดูแล นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เนื่องจากการกระทำของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้กระทำได้ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของโจทก์และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีโดยขอเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550มาตรา 30 มาตรา 33,ค่าเสียหายจากการละเมิดทำให้ทรัพย์สินเสียหาย, ค่าเสียหายทางด้านจิตใจอันมิอาจคำนวณเป็นเงินได้และค่าเสียหายจากการที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชังอันเนื่องมาจากการไขข่าวแพร่หลายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ รวมเป็นเงิน 2,622,500 บาท

ก่อนฟ้องคดีนี้เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ได้มีหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวปัจจุบันคดีจึงอยู่ในความดูแลของสำนักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [304.68 KB]