[:th]CrCF Logo[:]

เวทีสันติเสวนา _Pattani Forum_30_เมษายน 2555_ CS pattani_8.30-12.00 หัวข้อ ทางเลือกการต่อสู้ของพลเมืองชายแดนใต้

Share

เชิญร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ สิทธิเสวนา “ทางเลือกการต่อสู้ของพลเมืองชายแดนใต้”
นำเสวนาโดย ศ.ดร.อัมรา ประธานคณะกรรมการสิทธิฯ
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องฟาตอนี โรงแรม ซี เอส ปัตตานี
พร้อมรับของที่ระลึกหน้างาน และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันหลังจบการการเสวนา

เวทีเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสียง ความเห็น
จากกลุ่มคนพลเมืองชายแดนใต้
นำไปขับเคลื่อนต่อในระดับสาธารณะชน จากจุดเริ่มต้นในเวทีเสวนา
สู่หน้าเว็บไซท์ และจดหมายข่าว
กระจายครอบคลุม พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และตามรั่วสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ

หมายเหตุ เวทีเสวนาครั้งนี้ ทางปาตานีฟอรั่ม ไม่มีค่าเดินทางให้
ดังนั้นหากเครือข่ายท่านใด
มีความสนใจ และสะดวกเข้าร่วมช่วงเวลาใดก็ขอเรียนเชิญครับ

TAG

RELATED ARTICLES