[:th]CrCF Logo[:]

เปิดใจผู้ว่าสงขลา กับพันธกิจฟื้นชีพหาดใหญ่ | ฐานเศรษฐกิจ

Share

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2012 เวลา 13:56 น. กอง บก. ฐานเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว & บริการ กฤษฎา บุญราชแม้จะเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณโรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ทุกฝ่ายก็ร่วมมือในการฟื้นฟูหาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง จนขณะนี้การท่องเที่ยวเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว จากหลายมาตรการที่เกิดขึ้น อ่านได้จากสัมภาษณ์นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชงรัฐอัดซอฟต์โลน 3 พันล้าน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกฝ่ายมีการหารือร่วมกันถึงมาตรการการขับเคลื่อนงานการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในหลายประเด็น โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา จะเสนอต่อรัฐบาลผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในเรื่องของการสนับสนุนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ MLR -2.75 ภายใต้กรอบวงเงิน 3 พันล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลา ในกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ตั้งแต่โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าย่อย ระยะเวลา 5 ปี โดยธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม และเอสเอ็มอีแบงก์

ทั้งนี้หลักการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลเมื่อครั้งที่อำเภอหาดใหญ่เคยประสบกับอุทกภัย และเหตุระเบิดเมื่อปี 2548-2549 ที่ได้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ -2.75 ในกรอบวงเงิน 2 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นผู้ประกอบการจึงประสงค์ที่จะให้มีการรีไฟแนนซ์ (Refinance) วงเงิน 2 พันล้านเดิม และให้กู้เพื่อขยายกิจการในลักษณะที่เป็นเงินกู้เพื่อการลงทุนไม่ใช้เงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ให้รวมการกู้รายย่อยผ่านเอสเอ็มอีแบงก์ และทางจังหวัดได้ขอให้โรงแรมทุกแห่งได้พิจารณาปรับปรุงในเรื่องทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้ได้มาตรฐานโดยใช้เงินกู้จำนวนนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ ยังขอให้รัฐบาลยกเว้นภาษี โรงเรือนและภาษีป้าย เช่นเดียวกับการที่รัฐบาลเคยช่วยเหลือกรณีที่เคยมีเหตุอุทกภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายลง 30% เป็นระยะเวลา 2 ปี ประกันทัวริสต์ 1 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายสินไหมประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสงขลา ซึ่งเดิมเคยเสนอให้จ่ายค่าสินไหมจำนวน 10 ล้านบาท กรณีที่ถูกภัยก่อการร้ายจนทำให้เสียชีวิตเพื่อสร้างความมั่นใจนั้น ที่ประชุมมีความเห็นใหม่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.ศ. 2548 จำนวน 1 แสนบาท ตามระเบียบกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2.5 หมื่นบาท

ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้เพิ่มอีก 2.5 หมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6,000 บาท ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับเช่นเดียวกับคนสัญชาติไทยทั่วไป และสินไหมประกันภัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 309,000 บาท รวมเป็น 440,000 บาท โดยจะขอให้รัฐบาลเพิ่มในส่วนการเยียวยาตามมติ ครม. พ.ศ. 2548 จ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าและหนังสือเดินทางถูกต้องเพิ่มจากเดิมจนครบ 1 ล้านบาท หรือจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 560,000 บาท

ประกอบกับในส่วนของโรงแรมที่เคยคิดราคาค่าห้องพักในเพดานสูงสุด (Surcharge) ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฮารีรายอ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยินดีที่จะไม่เพิ่มราคาค่าห้องพักในเพดานสูงสุด ในช่วงวันที่ 11-14 เมษายน 2555 แต่จะมีวิธีการกำหนดราคาค่าห้องพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ กรณีกรุ๊ปทัวร์และลูกค้ารายย่อยที่ได้จองห้องพักไว้ก่อนการเข้าพัก ทางโรงแรมจะจ่ายคืนค่า Surcharge ในลักษณะเป็นคูปอง หรืออาหารที่มีมูลค่าเท่ากับค่า Surcharge ให้กับกรุ๊ปทัวร์และลูกค้า สำหรับลูกค้ารายใหม่ในช่วงวันที่ 11-14 เมษายนนี้ จะเก็บในราคาปกติ ต่ำกว่าเพดานราคาสูงสุด

ผุดแกรนด์ เซลทั้งเมือง

ขณะที่ในส่วนของกิจกรรมลดราคาสินค้า ก็จะมีการจัดงานหาดใหญ่แกรนด์ เซล เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่พร้อมใจที่จะลดราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 5 รายการ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน -20 พฤษภาคมนี้

โดยมาตรการลดราคา จะประกอบไปด้วย ลดค่าที่พัก ซึ่งสมาคมโรงแรมจะขอความร่วมมือสมาชิกในสมาคม ลดราคาห้องพัก 10% จากราคาปกติ การลดค่าอาหาร โดยชมรมธุรกิจร้านอาหารจะขอความร่วมมือสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดค่าอาหารจากราคาป้าย 5-15% การลดค่าขนส่ง จะขอให้การบินไทย และนกแอร์ให้จังหวัดขอความร่วมมือในการลดราคาเป็นพิเศษ รวมทั้งจังหวัดจะขอความร่วมมือกับ บขส. และรถทัวร์ เข้าร่วมโครงการด้วย การลดค่าบริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสปาลดให้ 15% นวดแผนไทยลดให้ 15% Ice Dome ลด 30 % สวนสัตว์สงขลาลด 30% และลดราคาสินค้า ห้างสรรพสินค้าใหญ่ 4 ห้าง จัดโปรโมชันลดราคาสินค้า 10-70%

สำหรับการส่งเสริมการขายบริการการท่องเที่ยวในลักษณะครบวงจร (Package) จะร่วมมือระหว่างสายการบินและโรงแรม เสนอขายในงานไทยแลนด์ ทราเวล มาร์ท ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งสมาคมโรงแรมได้เชิญชวนโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมขายบริการท่องเที่ยวในลักษณะแพ็กเกจ คือ เสนอบริการพัก 1 คืน แถม 1 คืน จากราคาปกติ ซึ่งมีโรงแรมเสนอตัวร่วมโครงการแล้ว อาทิ โรงแรมโนโวเทล โรงแรมหรรษา เจ.บี. โรงแรมซากุระ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ โรงแรมนิวซีซั่น โรงแรมโกลด์เดนท์คราวน์ พลาซ่า

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของทั้งส่วนภาคเอกชนและส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหลากหลายอีเวนต์ รวมทั้งหอการค้าจังหวัดสงขลาขอให้เพิ่มงานของ หอการค้าเกี่ยวกับการขายสินค้า หรือการส่งเสริมสินค้าใหม่ (Trade Fair) ในช่วงเดือนที่มีกิจกรรมน้อยด้วย

ผนึก ททท. ฟื้นท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ทางจังหวัด และภาคเอกชน ยังได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. หารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤติ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามข้อแนะนำของผู้ว่าการ ททท. เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤติ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก จะต้องทำแผนฟื้นฟูเฉพาะหน้าพร้อมทั้งนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่ง ททท. เห็นด้วยกับการที่จังหวัดจะเดินหน้างานมิดไนท์สงกรานต์ รวมถึง ททท. จะให้พิธีกรปรับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์มิดไนท์ สงกรานต์จังหวัดสงขลา ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งมอบหมายให้ ททท.สาขากัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์นำสื่อมวลชนมาเยือนงานมิดไนท์สงกรานต์ ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ของ ททท. ทั้ง 2 สำนักงาน ให้เน้นการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ ประกอบกับเสนอภาพข่าวในเชิงบวกโดยผ่านเว็บไซต์ http://www.thailandtourismupdate.com พร้อมทั้งขอให้นำเสนอภาพข่าวในเชิงบวกผ่าน Social Network

ขณะที่ระยะกลาง จะจัดกิจกรรมต่างๆ โดย ททท. นำเสนอให้นำกิจกรรมการประกวดนางสาวไทยในส่วนของการมาเก็บตัวที่จังหวัดสงขลาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ โดยสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลาจะให้การสนับสนุนห้องพัก และประสานงานกับสายการบินฟายเออร์ฟลาย (Flier fly) โลว์คอสต์แอร์ไลน์ของมาเลเซีย ให้บินมาหาดใหญ่พร้อมทั้งจะเสนอให้รัฐบาลลดค่าแลนดิ้ง เป็นต้น

สำหรับมาตรการระยะยาว จะต้องมีการสร้างสินค้าการท่องเที่ยวตัวใหม่ๆ ซึ่งจังหวัดสงขลาจะเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือบริเวณเมืองเก่าสงขลาที่ถนนนางงาม ถนนนครนอก นครใน ซึ่งมีอาคารลักษณะชิโนโปรตุกีส ทั้งยังเสนอแนะให้ดึงลูกค้าตลาดอินเดียและตลาดจีนให้เข้ามาสงขลาเพิ่มมากขึ้น โดยทุกมาตรการที่กล่าวมาข้างต้นทางจังหวัดได้เห็นชอบและทำหนังสือส่งถึงรัฐบาลและรอการอนุมัติจาก ครม.

หาดใหญ่กระทบน้อยกว่าที่คิด

อย่างไรก็ดี แม้ในช่วง 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดจะมีการยกเลิกการจองราว 32% แต่ขณะนี้การจองก็เริ่มขยับแล้วในช่วงสงกรานต์ ทั้งในช่วงวันที่ 5-8 เมษายน 255 ซึ่งหาดใหญ่มีการจัดงานสงขลา มอเตอร์โชว์ 2012 ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยตั้งเป้ามียอดจองรถ 3 วัน 500 คัน แต่ยอดจองจริงมีมากกว่า 600 คัน ประกอบกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรสบัสนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาราวกว่า 30 คัน และมาเลเซียก็ประกาศลดระดับการเตือนจากระดับการห้ามการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่ เป็นการเตือนให้เดินทางมาได้แต่ต้องระมัดระวัง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและเริ่มกลับเข้ามาแล้ว หาดใหญ่ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเหมือนที่คาดการณ์ไว้ แต่ในช่วงสงกรานต์ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นอีก และจังหวัดก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทั้งหมดเป็นแผนในการฟื้นฟูและเยียวยาการท่องเที่ยวของหาดใหญ่อย่างยั่งยืน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,730 12-14 เมษายน พ.ศ. 2555