[:th]CrCF Logo[:]

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองความยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ของประเทศไทย

Share

ใบแจ้งข่าว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อให้ทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติทั้งขอให้รัฐบาลดำเนินมาตรการทุกประการที่จำเป็นเพื่อสร้างให้เกิดมาตรการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้เช่น ควรมีการกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ใช้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษทุกฉบับ มีขั้นตอนการคุ้มครองเด็กจากการถูกบังคับหรือทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนระหว่างที่มีการสอบสวนและควบคุมตัวเป็นต้น

ตามที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดทำรายงานเรื่อง”กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงต่อเด็กโดยได้เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวาระการพิจารณารายงานของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24-25 มกราคมพ.ศ. 2555 ในเวทีการประชุมดังกล่าวมูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอชื่นชมและยินดีที่รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทยและแถลงต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กอย่างตรงไปตรงมา โดยแสดงเจตจำนงที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและพัฒนาเด็กรวมทั้งเยาวชนหญิงชายให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ขณะนี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มีข้อแนะนำต่อรัฐบาลไทยให้คำแนะนำว่า“ให้ทบทบวนการใช้กฎหมายพิเศษโดยคำนึงว่าห้ามไม่ให้มีการดำเนินคดีอาญาและควบคุมตัวเด็กอายุต่ำกว่า 18ปีโดยใช้กฎหมายพิเศษ และห้ามไม่ให้มีการควบคุมตัวเด็กในสถานที่ควบคุมตัวของทหารและให้การดำเนินคดีอาญาต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยใช้มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อเด็กเท่านั้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใดใดก็ตาม

“แม้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ฯมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ตองปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบผู้บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอาจมีความยากลำบากในการปฎิบัติหน้าที่ก็ตาม แต่มาตรการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18 ปีตามมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวที่บังคับใช้ทั่วประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลยืนยันว่าจะใช้หลักนิติธรรมและแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้น” พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรีดา ทองชุมนุม โทร 02-6934939[:]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [145.58 KB]