[:th]CrCF Logo[:]
ศาลจังหวัดนราธิวาส

ศาลนราธิวาส นัดไต่สวนคำร้องการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายซุลกิพลี ซิกะ

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดนราธิวาสนัดไต่สวนคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ ๒๑ กพ. ๒๕๕๕ ญาติอ้างถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการสอบสวน

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายซุลกิพลี ซิกะ ชาวบ้าน จังหวัดนราธิวาส ได้ถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจที่ ๓๐ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จับกุม และควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ไว้ที่กรมทหารพรานที่ ๔๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยญาติไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมในวันแรกของการควบคุมตัว และต่อมาได้ทราบว่านายซุลกิพลี ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายโดยวิธีทุบตีที่บริเวณศีรษะ ใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะเพื่อไม่ให้หายใจได้สะดวก และกระชากอวัยวะเพศจนเป็นเหตุให้นายซุลกิพลีหมดสติ จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดให้มีแพทย์ทำการรักษาโดยทันที ปัจจุบันนายซุลกิพลี ถูกยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ญาตินายซุกิพลี ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการทำร้ายร่างกายขณะควบคุมตัว และได้ร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินญาติผู้ยื่นคำร้องและขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัว และผู้ถูกควบคุมตัวมาไต่สวนถึงเหตุแห่งการควบคุมตัวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินญาติในฐานะผู้ร้องวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ทนายความมุสลิม

  • ทนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ๐๘-๑๓๑๔-๑๗๘๕
  • ทนายอับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ๐๘-๙๐๗๕-๖๙๘๗

http://th.macmuslim.com/?p=409